nieuws

kfn verdubbelt resultaat tot 63,4 miljoen euro

Financieel

Vastgoedbelegger KFN boekte in 2005 een resultaat van 63,4 miljoen euro.

Dat is een verdubbeling in vergelijking met 2004. In 2004 kwam het resultaat uit op 31,6 miljoen euro (gecorrigeerd voor éénmalige last). Deze stijging werd voor het overgrote deel gerealiseerd door een aanzienlijke verbetering van de herwaardering van de portefeuille en lagere rentelasten, bij vrijwel gelijkblijvende netto huurinkomsten. Het rendement op eigen vermogen bedroeg over 2005 8,3 procent. De financiële bezettingsgraad van de portefeuille van KFN steeg van 87,9 procent in 2004 tot 89,0 procent in 2005. Het jaar 2005 kenmerkte zich tevens door de verwerving van een nog te realiseren kantoorgebouw van ruim 22.000 m2. Het project, bestaande uit twee gekoppelde bouwdelen, wordt op een toplocatie in Rotterdam gebouwd. De oplevering vindt plaats in 2007. Daarnaast kocht KFN een kantoorgebouw (ongeveer 2.300 m2) in Amersfoort van Heilijgers (onderdeel van Koninklijke BAM Groep) die als zittende huurder een nieuw tienjarig huurcontract tegen marktconforme voorwaarden is aangegaan. Paul Vismans (CEO): ‘Met een leegstandsniveau in vierkante meter van ruim 9 procent en genoemd resultaat hebben wij conform onze doelstellingen gepresteerd. Voor 2006 verwachten wij een voorzichtig herstel van de kantorenmarkt, met in onze portefeuille verder stijgende verhuurresultaten. Hierdoor denken wij met de handhaving van het hoogwaardig kwaliteitsniveau en verjonging van onze vastgoedportefeuille per ultimo 2006 een leegstandsniveau in vierkante meter te kunnen bereiken van ongeveer 8 procent.’De omvang van de portefeuille van KFN is bijna 600.000 m2 (totaal in exploitatie en voorbereiding). Hiermee worden 550 huurders, verspreid over meer dan tachtig complexen in vijftien stedelijke agglomeraties bediend. Met een portefeuille van ruim 1,3 miljard euro behoort KFN tot de top van kantoorbeleggers van Nederland.

Reageer op dit artikel