nieuws

Kantoren op stationslocaties waardevast

Financieel

De vastgoedbeleggingen van het Basisfonds Stationslocaties hebben in 2003 een gemiddeld rendement behaald van 7,9 procent.

De portefeuille van het Basisfonds Stationslocaties bestaat volledig uit direct vastgoed op stationslocaties. Ruim 85 procent van het vermogen is belegd in kantoren. Deze rendeerden met 7,4 procent.Het in 2000 gelanceerde fonds richt zich op groei van de portefeuille op knooppunten van verschillende vormen van vervoer. De nadruk ligt vooral op aankoop en niet op verkoop van objecten. Het fonds bezit kantoren in alle deelsegmenten van de markt met uitzondering van de sector kantoren op bedrijventerreinen. De portefeuillestructuur blijkt in 2003 succesvol te zijn, de portefeuille kent bijna geen leegstand. De waardeontwikkeling daalde licht met -0,3 procent. De ROZ/IPD-benchmark laat echter een negatiever resultaat op indirect rendement zien van -2,5 procent. Kantoren op stationslocaties lijken zich vooralsnog relatief waardevast te ontwikkelen in een neerwaartse kantorenmarkt.Het Basisfonds Stationslocaties wordt beheerd door Vasloc Beheer en is voor 51 procent eigendom van NS Vastgoed. De overige 49 procent is via het Vastgoedfonds Stationslocaties ondergebracht bij verschillende institutionele beleggers.

Reageer op dit artikel