nieuws

ing real estate verdubbelt winst

Financieel

De portefeuille van ING Real Estate is gedurende het tweede kwartaal met 2,4 miljard toegenomen tot 75,1 miljard euro.

De winst voor belasting verdubbelde tenopzichte van de overeenkomstige periode vorig jaar (62 miljoen euro) tot 129 miljoen euro. De groei werd vooral gedreven door de grote vraag bij beleggers. De waarde van de beheerde beleggingsportefeuille bij ING Real Estate Investment Management steeg met 1,6 miljard euro tot 51,1 miljard euro. De kapitaalinstroom gedurende de verslagperiode bedroeg 1,8 miljard euro. De activiteiten van ING Real Estate Development, het ontwikkelingsbedrijf, bleven met 2,7 miljard euro nagenoeg stabiel. Het verlies van 44 miljoen euro in het tweede kwartaal van vorig jaar werd omgezet in een bescheiden winst van 3 miljoen euro. ING Real Estate Finance zag haar financieringsportefeuille toenemen met 0,7 miljard euro tot 20,9 miljard euro. De winst op deze activiteiten steeg met bijna 27 procent tot 57 miljoen euro. De uitvoering van de plannen om de financieringsportfeuille te internationaliseren liggen op koers. Het aandeel buitenlandse financieringen nam met 2 procent toe tot 34 procent. De onderneming biedt uiteenlopende producten, van hypotheken, projectfinanciering, constructiefinanciering en leaseovereenkomsten tot syndicated leningen.

Reageer op dit artikel