nieuws

hypo real estate financier multi vastgoed

Financieel

Hypo Real Estate Bank is een arrangement overeengekomen van in totaal 513,5 miljoen euro met MRSE (Morgan Stanley).

Het arrangement wordt onder meer gebruikt voor de financiering van de overname van AM NV door MSRE en de verdere expansie van het huidige Multi Vastgoed. De overname is, zoals bekend, al op 25 januari afgerond.Gezamenlijk met MRSE wil Multi Vastgoed zich ontwikkelen tot een pan-Europese ontwikkelaar én belegger in winkelcentra. Door de hoge groeiambities van de Nederlandse onderneming, de steeds grotere schaal van de projecten en de wens om als belegger te blijven participeren in de opgeleverde winkelcentra neemt de financieringsbehoefte van het bedrijf naar verwachting significant toe. Harin Thaker, CEO van Hypo Real Estate Bank International’s European Business Platform toonde zich zeer ingenomen met de bereikte overeenkomst. Vicepresident Antoine Castro van MSRE zei dat dankzij de creatieve en flexibele structuur van het arrangement het uitstekende management van Multi Vastgoed in staat is de gestelde doelen te bereiken.

Reageer op dit artikel