nieuws

Hogere winst voor Intervest Offices

Financieel

Intervest Offices, een Belgisch vastgoedfonds genoteerd op EuroNext Brussel, heeft in 2003 een winst geboekt van 15,5 miljoen euro.

In vergelijking met de prognoses ligt het operationeel resultaat bijna 1 miljoen euro hoger dan geraamd. Bij de prognose voor 2003 werd een jaar geleden rekening gehouden met de zwakke economische situatie en de beperkte vraag naar kantoor- en semi-industriële ruimtes op de vastgoedmarkt. De huuropbrengsten werden dan ook vrij conservatief ingeschat. Voor 2003 zijn deze hoger dan voorzien, maar het fonds verwacht ondanks de recente opleving van de economie voor de volgende kwartalen een neerwaartse trend. De bezettingsgraad van de portefeuille liep terug van 87,67 procent medio 2003 naar 84,53 procent eind december. Deze daling is volgens de raad van bestuur volledig te wijten aan de zwakke economische situatie waardoor de vraag naar nieuwe ruimtes bijzonder laag is. Deze toegenomen leegstand heeft als gevolg dat de waarde van de portefeuille, vastgesteld door onafhankelijke vastgoeddeskundigen, daalt met 13,15 miljoen euro in 2003. De waarde van de portefeuille per einde december bedraagt 591,15 miljoen euro (investeringswaarde vrij op naam). De raad van bestuur zal op 12 mei 2004 aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorstellen om over het afgelopen boekjaar een bruto-dividend van 2,17 euro per aandeel uit te keren. Dit is hoger dan het voorspelde dividend van 2,09 euro.

Reageer op dit artikel