nieuws

Grootaandeelhouder ABP redt Corio-top

Financieel

Het onvrijwillige vertrek van de voormalige bestuursvoorzitter Thom Wernink en het inkomen van zijn opvolger Jan de Kreij stonden afgelopen vrijdag centraal tijdens een zeer chaotische aandeelhoudersvergadering van vastgoedonderneming Corio.

Dat president-commissaris Jan Diederik Bax na vijfenhalf uur vergaderen nog steeds zijn functie had, – en De Kreij zijn vorstelijke beloning – was voornamelijk te danken aan de loyale opstelling van grootaandeelhouder ABP. Beide heren konden volstaan met het uitspreken van hun excuses over de onvolledige communicatie over het vertrek van Wernink. ‘Niet integer, niet transparant, daarom ook een motie van afkeuring en een motie van wantrouwen. Uw houding, ook tijdens deze vergadering, is pure minachting van de aandeelhouders. Het staat haaks op de principes van corporate goverance en de code Tabaksblat’. Met die uiterst scherpe woorden diende Peter Bannier van het Rotterdamse advocatenkantoor NautaDutilh, gevolmachtigde van Profima Trust uit Genève, vier moties in tegen de raad van commissarissen, en tegen president-commissaris Bax in het bijzonder. Bax weigerde ze consequent in stemming te brengen, omdat ze volgens hem volslagen buiten de orde waren. Dat Bax aan het eind van een bewogen avond weliswaar schor, maar nog wel als president-commissaris van Corio het Amsterdamse Hilton Hotel kon verlaten, was voor een belangrijk deel te danken aan de loyale opstelling van grootaandeelhouder ABP. Het pensioenfonds heeft een belang van bijna 40 procent in Corio. Alle stormaanvallen van Bannier, VEB-vertegenwoordiger Paul Bourguignon en al die andere morrende aandeelhouders liepen uiteindelijk stuk op dat pantser. De ABP-vertegenwoordigers gaven geen toelichting op hun stemgedrag. Maar op de achtergrond zal ongetwijfeld hebben meegespeeld dat het fonds vorig jaar toch uitstekende resultaten heeft geboekt. Zo steeg de nettowinst in vergelijking met 2002 met 7,4 procent tot 177,9 miljoen euro. Wel moesten Bax en De Kreij toegeven dat er tijdens de vorige algemene aandeelhoudersvergadering, op 24 april 2003, communicatiefouten waren gemaakt. Toen werd voorgespiegeld dat Wernink vrijwillig vertrok, terwijl hij in werkelijkheid al in december 2002 was gedwongen het veld te ruimen. De reden daarvoor was een ernstig verschil van inzicht tussen Wernink en zijn reeds eerder vertrokken mede-directielid Paul Vismans over de te volgen koers. De ruzie zou een verlammende werking hebben gehad op de onderneming. Vooral in Frankrijk zou Wernink bij de fusieperikelen en automatiseringsproblemen die daar speelden, steken hebben laten vallen. De ware reden van het vertrek werd destijds verzwegen uit vrees voor imagoschade voor Wernink en Corio. Diverse aandeelhouders toonden zich ook verontwaardigd over de riante beloningsregeling voor De Kreij. Als gedelegeerd commissaris toucheerde De Kreij in 2003 maar liefst 667.000 euro, zelfs meer dan het salaris van Wernink en Vismans samen. Waarom zoveel? Bax legde uit dat De Kreij toen functioneerde als interim-manager ‘en dan gelden marktconforme dagtarieven’. Met een meerderheid van stemmen werd De Kreij na een schriftelijke stemming benoemd tot CEO voor een periode van vier jaar. Zijn jaarlijkse vergoeding is voor dit jaar vastgelegd op 610.000 euro. In december zal een buitengewone aandeelhoudersvergadering het definitieve beloningsbeleid vaststellen.

Reageer op dit artikel