nieuws

Goed halfjaar voor Bouwfonds

Financieel

Bouwfonds boekt over de eerste helft van zijn boekjaar een nettowinst van 159 miljoen euro.

Een stijging met 89 procent vergeleken met de eerste helft van het voorgaande boekjaar.Het balanstotaal van de vastgoedonderneming bedroeg ultimo juni 2004 35,6 miljard euro tegen 33,9 miljard euro per 31 december 2003. De post kredieten nam met 5,5 procent toe tot 32,7 miljard euro oftewel 92 procent van het totaal.Het grootste deel van de verbetering van het resultaat is toe te schrijven aan een betere gang van zaken in het ontwikkelingsbedrijf. In het eerste halfjaar van 2004 waren de resultaten binnen de woningontwikkeling fors beter dan in 2003, waarin de resultaten in het eerste halfjaar juist enigszins achterbleven. Achterliggende oorzaak is zeer goede verkopen in met name Nederland en Frankrijk. In commercieel vastgoed werd bovendien een belangrijke bijdrage geleverd door de oplevering van het Waasland Shopping Center in Sint Niklaas België (22.000 m2 vvo, 1075 parkeerplaatsen) in september 2004.    

Reageer op dit artikel