nieuws

fiscus claimt 50 miljoen euro van wereldhave belgium

Financieel

Vastgoedonderneming Wereldhave NV ontkent de berichtgeving in de Belgische krant De Tijd van 8 juni dat de openbaar aanklager de ontbinding vordert van Wereldhave Belgium.

Volgens Wereldhave loopt het gerechtelijk onderzoek nog altijd en is er nog geen sprake van een strafvordering. Wel erkent de onderneming dat er een claim ligt van de Belgische fiscus van 50 miljoen euro.’Dit is pure speculatie’, zegt directiewoordvoerder Richard Beentjes van Wereldhave in Den Haag over het gewraakte krantenartikel, waarin de vordering tot ontbinding van Wereldhave Belgium in chocoladeletters wordt aangekondigd. Wereldhave houdt 68,2 procent van de aandelen van Wereldhave Belgium. De Belgische dochter heeft een eigen beursnotering in Brussel. De waarde van de vastgoedportefeuille bedraagt 350 miljoen euro.Beentjes ontkent niet dat er een geschil bestaat met de Belgische fiscus. Die fiscale claim dateert uit 1993, was toen 35 miljoen euro en is later opgehoogd tot 50 miljoen euro. Net voor de verjaring, begin 2005, heeft de Belgische belastingdienst een strafklacht ingediend bij het Parket. Momenteel loopt er bij het Parket een onderzoek, maar is nog niet besloten of de zaak inderdaad aanhangig wordt gemaakt bij de raadkamer. Die beslist dan of Wereldhave Belgium en enkele bestuurders voor de strafrechter moeten verschijnen.Wereldhave betwist ook de juistheid van de claim. Aan de basis van het geschil met de fiscus ligt de verkoop, in 1993, van de aandelen van een vennootschap, behorend tot de groep Wereldhave. De betrokken kasgeldvennootschap was ontstaan uit een ontbinding en splitsing van de bestaande vennootschap MLO LTD NV in Seceurimmo NV en MLO NV. Deze laatste werd later als gevolg van een fusie overgenomen door Wereldhave Belgium. De fisus heeft de fiscale neutraliteit nooit aanvaard en heeft een bijkomende aanslag in de vennootschapsbelasting en roerende voorheffing gevestigd. Bij elkaar opgeteld, betreft het 50 miljoen euro. De Tijd meldde ook dat ‘het Brusselse gerechtshof aanwijzingen heeft van kasgeldfraude, waarvan de opbrengst zou zijn witgewassen met de bouw van een winkelcentrum in Luik’.

Reageer op dit artikel