nieuws

Eurocommercial heeft goed boekjaar 2004

Financieel

Het nettoresultaat van het vastgoedfonds Eurocommercial Properties is gedurende het op 30 juni afgesloten boekjaar 2004 met 13 procent toegenomen tot 44,9 miljoen euro.

ergeleken met 2003 steeg de winst per certificaat met 9 procent tot 1,50 euro. Het dividend per certificaat nam met 5 procent toe tot eveneens 1,50 euro en de intrinsieke waarde steeg met 3 procent tot 23,16 euro.De nettovastgoedopbrengsten stegen van 66,3 naar 76,5 miljoen euro, voornamelijk door vastgoedaankopen. Het eigen vermogen groeide met 7 procent tot 707 miljoen euro en het balanstotaal kwam 13 procent hoger uit op 1,4 miljard euro.     

Reageer op dit artikel