nieuws

epra: ‘winst per aandeel eenduidig weergeven’

Financieel

Europese vastgoedbeleggingsinstellingen moeten de netto contante waarde (net asset value) en de winst per aandeel (earnings per share) eenduidig gaan weergeven in hun resultaten.

De maatregelen maken deel uit van nieuwe aanbevelingen van de Best Practices Committee van de European Public Real Estate Association. EPRA moedigt vastgoedondernemingen aan transparant en consistent te zijn in zowel de wijze waarop ze rapporteren als in hun additionele informatie en vastgoedstatistieken. Als gevolg van de introductie van International Financial Reporting Standards (IFRS) treden belangrijke veranderingen op in de gepubliceerde resultaten en netto vermogenswaardes van vastgoed beleggingsinstellingen. Veel ondernemingen in Europa zijn bezig met het maken van aanpassingen op de resultaten en netto vermogenswaarde op basis van IFRS om de prestaties van de ondernemingen beter aan gebruikers van de jaarrekening uit te leggen. Met de maatregelen wil de EPRA richting geven aan de aanpassingen en de jaarrekeningen van Europese beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen duidelijker en beter vergelijkbaar te maken. Twee andere aanvullingen op de bestaande aanvullingen zijn een herziening van het overzicht van definities die in de jaarrekening worden gebruikt. Ook deze moet bijdragen aan een grotere transparantie van jaarverslagen. Daarnaast zijn er gestandaardiseerde vastgoedportefeuille-overzichten die als bijlage bij de jaarrekening kunnen worden opgenomen. Volgens Hans Grönloh, voorzitter van de EPRA-commissie en verantwoordelijk voor KPMG’s real estate praktijk in Nederland, is standaardisatie ook wat dit betreft hard nodig. Grönloh: ‘De meeste ondernemingen nemen weliswaar portefeuille-informatie op, maar de vergelijkbaarheid wordt bemoeilijkt door de vele verschillende formaten en definities.’ Grönloh verwacht dat de aanbevelingen zullen bijdragen aan de gedachtevorming over toekomstige veranderingen in verslaggeving als gevolg van IFRS. Grönloh: ‘Met de reacties van EPRA-leden en andere belanghebbenden op onze aanbevelingen willen we waarborgen dat ze relevant blijven en aansluiten op de behoeften uit de markt en de ondernemingen die we vertegenwoordigen.’

Reageer op dit artikel