nieuws

Directe beleggingsresultaat VastNed Retail omhoog

Financieel

VastNed Retail heeft in het eerste kwartaal 2004 een stijging van het directe beleggingsresultaat geboekt van 7 procent vergeleken met het eerste kwartaal 2003.

Het directe beleggingsresultaat per gewoon aandeel is met 3,2 procent gestegen tot 0,98 euro. Het eigen vermogen per aandeel bedroeg op 31 maart 2004 46,31 euro. Hierin is het negatieve indirecte beleggingsresultaat in verband met de voorgenomen verkoop van de Duitse vastgoedportefeuille in aanmerking genomen. VastNed Retail belegt in individuele winkelobjecten, winkelcentra en grootschalige detailhandelsvestigingen in Nederland, Spanje, België, Frankrijk, Duitsland, Italië en Portugal. Het belegd vermogen bedroeg per 31 maart 2004 1.567 miljoen euro (eerste kwartaal 2003: 1.589 euro). De stijging van het directe beleggingsresultaat is enerzijds toe te rekenen aan toegenomen bruto huuropbrengsten, die 32,4 miljoen euro (31,9 miljoen euro) bedroegen, en anderzijds aan gedaalde exploitatiekosten, die 14,4 procent van de bruto huuropbrengsten bedroegen (14,9 procent). De algemene kosten daalden naar 1,7 miljoen euro (2,2 miljoen euro ) als gevolg van lagere pensioenlasten vergeleken met het eerste kwartaal 2003 en het wegvallen van eenmalige kosten in verband met de overname van Foram Management. Voorts zijn de rentelasten van 8,1 miljoen naar 7,8 miljoen euro gedaald.

Reageer op dit artikel