nieuws

Curator maakt afkoopsom Vastgoed Mixfonds ongedaan

Financieel

Stille curator mr Jan Kees Brandse van het omstreden Vastgoed Mixfonds heeft de betaling van 15 miljoen euro als afkoopsom voor de beheerder van het fonds, WVN Management te Weesp, definitief ongedaan gemaakt.

Sinds zijn benoeming tot stille curator op 30 december 2003 door beurswaakhond Autoriteit Financiële Markten (AFM), inventariseert Brandse de verhoudingen tussen de participanten in het beursgenoteerde fonds, de beheerder en de aandeelhouder van de beheerder. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de eind 2003 voorgestelde afkoop of overname van de beheerovereenkomst tegen betaling van 15 miljoen euro aan de beheerder. Alle in verband daarmee opgestelde contracten worden op dit moment teruggedraaid, volgens Brandse. Hij controleert alle betalingen aan de beheerder of aan partijen die daaraan zijn gelieerd.Het Vastgoed Mixfonds is ruim drie jaar geleden opgericht door de directeur-grootaandeelhouders van de landelijk opererende adviesketen Wagner & Partners (W&P), Heinz Wagner en Jos Nuijen. Via een participatiemaatschappij hebben zij ook de aandelen in handen van beheerder WVN Management. Cliënten van W&P werd geadviseerd in het Vastgoed Mixfonds te stappen, via overwaardeconstructies en extra leningen. Zo’n 300 gedupeerde participanten hebben zich verenigd in de Stichting Gedupeerden Wagner & Partners, een initiatief van belangenbehartiger InterFaas uit Boekel. Volgens directeur-eigenaar Frans Faas zijn de gedupeerden tevreden over de maatregelen die Brandse tot dusverre heeft genomen. Wel dringt hij aan op een zo spoedig mogelijke liquidatie van het fonds, ‘zodat de schade voor de participanten zoveel mogelijk blijft beperkt.’ De stille curator evalueert momenteel in overleg met de beheerder welke toekomstplannen van het Vastgoed Mixfonds de belangen van de participanten het beste dienen. Naast de in december 2003 door de beheerder voorgestelde liquidatie worden ook alternatieve plannen overwogen. Het fonds beschikt over een ruime kaspositie van ongeveer 60 miljoen euro en heeft een goede solventie. Zolang geen concreet toekomstplan is ontwikkeld, zullen deze kasmiddelen op depositorekeningen worden aangehouden. De jaarrekening van het fonds zal naar verwachting in april 2004 gereed zijn. Het fonds zal eveneens in april 2004 een vergadering voor de participanten bijeenroepen.

Reageer op dit artikel