nieuws

corporaties investeren meer in 2005

Financieel

De investeringen van woningcorporaties in nieuwbouw nemen toe.

Corporaties bouwden in 2005 bijna 30.000 woningen, bijna 5.000 meer dan in 2004. De investeringen in nieuwbouw namen toe van 3,7 miljard euro in 2001 naar 5,5 miljard euro in 2005. Dit blijkt uit het Sectorbeeld Woningcorporaties 2006 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), waarover minister Winsemius de Tweede Kamer informeert in een brief van 8 december 2006. Dat meldt de website van corporatiekoepel Aedes. Naast nieuwbouw zetten corporaties vooral in op differentiatie van het aanbod. Het CFV signaleert dat corporaties relatief veel koopwoningen en dure huurwoningen bouwen en plannen. De afweging over de wenselijkheid daarvan en mogelijkheden daarvoor vindt plaats op lokaal niveau, zo benadrukt de minister in zijn brief. Het CFV constateert dat de dynamiek en keuzemogelijkheden op de markt toenemen. De inzet in de wijken met de zwaarste opgave krijgt meer gestalte. In zijn brief aan de Tweede Kamer benadrukt Winsemius nog eens dat herstructurering meer is dan alleen de fysieke aanpak van woningen door corporaties. Ook de woonomgeving, leefbaarheid, werk, onderwijs en welzijn zijn belangrijk.

Reageer op dit artikel