nieuws

corio komt met mooie cijfers

Financieel

Winkelbelegger Corio heeft mooie resultaten gehaald in 2005.

Het direct resultaat steeg met 5,7 procent tot 201,4 miljoen en het indirect resultaat verdrievoudigde zelfs vooral door de positieve herwaardering tot 387,7 miljoen euro (2004: 108,3 miljoen euro). Voor 2006 verwacht het bedrijf een lichte daling van het direct resultaat.De nettowinst over 2005 verdubbelde tot 589,1 miljoen euro, ofwel van 4,51 euro per aandeel tot 8,89 euro. CEO Jan de Kreij stak zijn tevredenheid niet onder stoelen of banken tijdens de presentatie van de jaarcijfers in Amsterdam. Het aandeel retail in de portefeuille is vorig jaar verder gestegen, en wel van 75 naar 79 procent. Daarmee is het streefcijfer van 80 procent op een haar na bereikt. In 2000 bestond iets meer dan de helft van de portefeuille uit winkelvastgoed. Ondanks de stevige gedaalde aanvangsrendementen voor winkelvastgoed is het Utrechtse beursfonds absoluut niet van plan zijn focus op retailvastgoed te verleggen naar bijvoorbeeld kantoren. ‘Ook op de lange termijn zal de vraag naar winkelcentra en winkelruimten het beste aansluiten bij de beleggingsvraag van verzekeraars en pensioenfondsen’, aldus De Kreij. Dat komt mede door de stabiele huurinkomsten dat winkelvastgoed biedt en omdat de belangen van beleggers en verhuurders parallel lopen. De Kreij zei zeer trots te zijn dat Corio Nederland het in alle sectoren beter had gedaan dan de ROZ/IPD-index. De vijfjaars ROZ/IPD Vastgoedindex zag er als volgt uit, tussen haakjes staat de score van Corio: winkelruimte 10,3 procent (12,9); kantoorruimte 6,9 procent (8,1) en bedrijfsruimte 8,6 procent (10,6 procent). Alleen in de eenjaars index scoorde Corio in de sector kantoorruimte (4,7) iets lager dan de benchmark van 6,8 procent.De onroerendgoedportefeuille nam in 2005 toe met 626,9 miljoen euro tot 4,5 miljard euro. Naast de herwaarderingen was dat te danken aan acquisities ter waarde van 230,4 miljoen euro en 63,1 miljoen aan investeringen in de portefeuille en in de pijplijn. Er werd voor 116 miljoen euro verkocht. Belangrijke acquisities waren de aankoop van het 46,9 procent belang in Akmerkez GYO, eigenaar van het winkelcentrum Akmerkez in Istanboel en de acquisitie van Art de Vivre te Orgeval voor een bedrag van 51,8 miljoen euro. Tot en met 2010 heeft de onderneming een projectenpijplijn van 1,2 miljard euro. Nieuwe emissies verwacht De Kreij voorlopig niet, omdat hij eerst de bestaande leencapaciteit van 1,3 miljard euro wil benutten.Voor 2006 verwacht Corio een lichte daling van het direct resultaat. Dat komt onder meer door het hogere financieringsniveau, de oplopende rentelasten en eenmalige stiging van de beheerkosten. Vanaf 2007 wordt weer een groei van het direct resultaat verwacht door oplevering van projecten ter waarde van 300 miljoen euro.

Reageer op dit artikel