nieuws

beter resultaat azl kantoren

Financieel

Het niet-genoteerde vastgoedfonds AZL Vastgoed Kantoren heeft zijn totale beleggingsresultaat in de eerste helft van 2006 met 4 miljoen euro zien stijgen tot 6,2 miljoen euro.

Dat was volledig te danken aan het sterk verbeterde indirecte beleggingsresultaat. Het directe beleggingsresultaat daalde daarentegen met 0,6 miljoen euro tot 4,2 miljoen euro. De daling van het directe resultaat is het gevolg van lagere huurinkomsten door het afstoten van een aantal objecten in 2005. Per gemiddeld uitstaand aandeel kwam het direct beleggingsresultaat over het eerste halfjaar van 2006 uit op 20,76 euro (was 23,10 euro).Het indirect beleggingsresultaat over het eerste halfjaar bedroeg ruim 2 miljoen euro. In de overeenkomstige periode 2005 was dat 2,6 miljoen euro negatief. Succesvolle huurtransacties hebben geleid tot een herwaardering van de portefeuille met ongeveer 1 procent. Op 16 januari is een kantoorgebouw in Goes verkocht tegen boekwaarde. De waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg aan het einde van de verslagperiode 283,3 miljoen euro, tegenover 281 miljoen euro eind 2005. In verband met de aangescherpte beleggingsstrategie worden voorbereidingen getroffen voor de verkoop van een aantal objecten.

Reageer op dit artikel