nieuws

Beleggingsresultaat VastNed Retail aanzienlijk lager

Financieel

Het beleggingsresultaat van winkelbelegger VastNed Retail is over de eerste negen maanden van dit jaar uitgekomen op 32,7 miljoen euro.

Dat is 8 miljoen euro minder dan gedurende de overeenkomstige periode vorig jaar. Het lagere resultaat is het gevolg van het sterk negatieve indirecte beleggingsresultaat, dat uitkwam op 14,2 miljoen euro negatief. De bezettingsgraad van de winkelpanden van het beursgenoteerde vastgoedfonds daalde in de eerste negen maanden van 96,7 procent naar 95,6 procent. In België was de daling van de bezettingsgraad het grootst. In Nederland en Spanje nam de bezettingsgraad juist toe. Het direct beleggingsresultaat steeg niettemin met 1,7 procent tot 47 miljoen euro, ondanks lagere huuropbrengsten. Het hogere direct resultaat is te danken aan de verkoop van de Duitse vastgoedportefeuille. In plaats van huurinkomsten heeft VastNed Retail van de koper rentecompensatie ontvangen.Het indirect beleggingsresultaat over de eerste negen maanden van 2004 bedroeg 14,2 miljoen negatief. Dat was 5,5 miljoen euro negatief gedurende de overeenkomstige periode in 2003. Het indirect beleggingsresultaat pakte slechter uit doordat op de verkopen van de Duitse portefeuille genoegen moest worden genomen met een tientallen miljoenen euro’s lagere opbrengst dan in de boeken stond. Wel werden boekwinsten gemaakt op de verkoop van buurtwinkelcentrum De Blije Nering in Hoogeveen en een winkel in Barcelona. De waarde van de vastgoedportefeuille daalde voornamelijk als gevolg van de verkoop van de Duitse vastgoedportefeuille tot 1,36 miljard euro op 30 september. Een jaar geleden was dat nog 1,64 miljard euro.     

Reageer op dit artikel