nieuws

Beleggingsresultaat van Corio groeit met 8,3 procent

Financieel

Het direct beleggingsresultaat van vastgoedonderneming Corio is in het eerste kwartaal van 2004 toegenomen met 3,7 miljoen euro tot 47,7 miljoen euro (+8,3 procent).

De netto huuropbrengsten zijn in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar gestegen met 2,5 procent tot 66,1 miljoen euro. Het direct beleggingsresultaat per aandeel is in het eerste kwartaal met 8,3 procent gestegen tot 0,72 euro in vergelijking met 0,66 euro in het eerste kwartaal van 2003. De stijging van het direct beleggingsresultaat komt voornamelijk door huurverhogingen, dalende interestlasten en lagere beheerkosten. De gemiddelde financiële bezettingsgraad daalde licht tot 94,4 procent (2003: 95,5 procent). Het indirect beleggingsresultaat bedroeg 2,7 miljoen euro negatief. In 2003 was dat 4 miljoen euro positief.In het eerste kwartaal werd in totaal voor 69 miljoen euro aan vastgoed verkocht. De investeringen in de bestaande portefeuille bedroegen in totaal 5,8 miljoen euro. De waarde van de vastgoedportefeuille nam derhalve af met 62,7 miljoen euro tot 3,746 miljard euro. In januari heeft Corio zijn laatste Spaanse kantoor verkocht voor 52,1 miljoen euro. Daarnaast zijn er een winkelcentrum in Zoetermeer verkocht ter waarde van 8,4 miljoen euro en een winkelcentrum in het Franse Cherbourg (8,6 miljoen euro).De gemiddelde financiële bezettingsgraad over het eerste kwartaal bedroeg 94,4 procent (2004: 95,5 procent) voor de gehele portefeuille. Voor de winkels, kantoren en bedrijfsruimten bedragen deze respectievelijk 96,7 procent, 88,4 procent en 93,5 procent. Het aandeel winkels in de portefeuille steeg van 70 procent naar 72 procent.De intrinsieke waarde per aandeel op 31 maart 2004 voor winstverdeling (dividend 2003: 2,32 euro) kwam uit op 34,33 euro (ultimo 2003: 33,65 euro). De leverage (leningen als percentage van de totale activa) bedroeg 36,3 procent op 31 maart 2004 (ultimo 2003: 37,9 procent). Corio verwacht, op basis van de huidige portefeuille en economische vooruitzichten, dit jaar een ongeveer 4 procent hoger direct beleggingsresultaat te kunnen realiseren van 185 miljoen euro (2,79 euro per aandeel).     

Reageer op dit artikel