nieuws

Beleggingsresultaat pensioenfonds Metaal en Techniek fors hoger

Financieel

Het pensioenfonds Metaal en Techniek heeft vorig jaar een opbrengst uit beleggingen gerealiseerd van 2,18 miljard euro.

In 2002 was het resultaat nog zwaar negatief (min 841 miljoen euro) mede door de toen heersende malaise op de aandelenmarkten. Op de 2,35 miljard euro omvattende vastgoed portefeuille werd in 2003 een rendement behaald van 5,6 procent.De vastgoedbeleggingen omvatten zowel direct vastgoed als genoteerde en niet-genoteerde vastgoedfondsen wereldwijd. Het Nederlandse vastgoed beslaat 48 procent van de totale vastgoed portefeuille, de rest van Europa 22 procent, Verenigde Staten 20 procent en Azië 10 procent. Het directe Nederlandse vastgoedbezit (woningen, winkels en kantoren) behaalde een gematigd resultaat. Dat weerspiegelt onder meer de aanmerkelijke leegstand op de kantorenmarkt. Zowel de beursgenoteerde vastgoedfondsen als de private vastgoedfondsen behaalden hoge rendementen in Europa en vooral in het Verre Oosten. In de VS werd een negatief rendement behaald. De waarde van de vastgoedbezittingen steeg vorig jaar van 2.222 miljoen euro naar 2.345 miljoen. Het totaal belegde vermogen kwam uit op 20, 3 miljard. In 2002 was dat 17,2 miljard. De waarde van de aandelenportefeuille groeide met ruim 1,7 miljard euro. Het jaar 2003 heeft volgens het bestuur vooral in het teken gestaan van het versterken van de financiële positie. ‘Hiertoe zijn pijnlijke maatregelen genomen op het gebied van premie en indexatie.’

Reageer op dit artikel