nieuws

belegd vermogen eurindustrial over 100 miljoen

Financieel

Logistiek vastgoedbelegger Eurindustrial in Arnhem heeft in 2005 goede resultaten geboekt.

Het eigen vermogen en het totale beleggingsresultaat namen toe, terwijl het belegde vermogen in 2005 de grens van 100 miljoen euro passeerde. Het belegde vermogen van Eurindustrial steeg van 95,4 miljoen euro in 2004 naar 101,8 miljoen in het afgelopen boekjaar. Dat betekent een toename van 6,75 procent. Deze werd bereikt door de verwerving van een logistiek centrum in Venlo en door herwaardering van de objecten die ultimo boekjaar 2004 in de vastgoedportefeuille waren opgenomen. De vastgoedportefeuille omvatte eind 2005 twaalf objecten, die samen bestaan uit 157.559 m2 op- en overslagruimte en 14.707 m2 kantoren, gelegen op 320.609 m2 eigen grond. Het eigen vermogen groeide in het afgelopen boekjaar met 20,8 procent van 51,5 miljoen naar 62,2 miljoen euro. Ultimo 2005 werd door veertien institutionele beleggers in het aandelenkapitaal deelgenomen.Het directe beleggingsresultaat bedroeg 4,69 miljoen euro tegenover 4,2 miljoen in het boekjaar 2004. Het aantal uitstaande aandelen nam in 2005 toe met 20 procent, terwijl het directe beleggingsresultaat (dividend) per aandeel slechts licht daalde met 6,5 procent van 24,23 euro in 2004 naar 22,65 euro. Het totale beleggingsresultaat groeide met 21 procent van 4,3 miljoen in 2004 naar 5,2 miljoen euro over het boekjaar 2005. Eurindustrial verwacht dit jaar een uitbreiding van zowel het belegde vermogen als het eigen vermogen te realiseren. Er wordt op dit moment onderhandeld over zes mogelijke nieuwe objecten met een investeringswaarde van 50 miljoen euro. Ook het totale beleggingsresultaat zal – onvoorziene omstandigheden voorbehouden – in 2006 opnieuw een groei laten zien. Bij de presentatie van de jaarcijfers zei Koos Pons, de directeur van de VastgoedKompagnie, die het fonds Eurindustrial beheert, dat er ook wordt gekeken naar een nieuw vastgoedfonds, dat zich richt op de MKB-sector. Pons verwacht in het derde kwartaal van dit jaar meer te kunnen vertellen over dit nieuwe fonds.

Reageer op dit artikel