nieuws

beauchamp beheer wil bever holding overnemen

Financieel

Beauchamp Beheer is voornemens via een openbaar bod alle aandelen van Bever Holding over te nemen tegen een prijs in contanten die 4,94 per gewoon aandeel bedraagt.

Zibafes B.V., die 84,9 procent van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigt, heeft al onherroepelijk toegezegd de door haar gehouden aandelen Bever Holding onder het bod te zullen aanmelden zodra dat wordt uitgebracht. Bever Holding was tot voor kort een financiële instelling die actief was als hoekman en marketmaker op de Amsterdamse effecten- en optiebeurs. Daarnaast was de onderneming actief als commissionair in effecten en beheerde een beleggingsfonds. Bever Holding had in 2005 een netto verlies na belastingen van 1,311 miljoen euro. Het netto verlies per aandeel over 2005 bedraagt 0,41 euro. De intrinsieke waarde per aandeel bedraagt ultimo 2005 4,72 euro.Beauchamp Beheer is de investeringsmaatschappij van E.A. van den Brandhof. Van den Brandhof is sinds 1982 actief in de financiële wereld. Van den Brandhof was oprichter van International Options Investment (IOI), een marketmaker firma die actief was in diverse landen. Beauchamp Beheer wenst de notering van Bever Holding in stand te houden en met Bever Holding nieuwe activiteiten te ontplooien. Deze activiteiten zullen bestaan uit het verwerven van deelnemingen in (financiële) instellingen, en ondernemingen die zich bezighouden met vermogensbeheer, effectenbemiddeling en effectenhandel voor eigen rekening en voor derden. Daarnaast is Beauchamp Beheer voornemens om met Bever Holding investeringen te doen in onroerend goed alsmede onroerend goed te ontwikkelen en beheren.

Reageer op dit artikel