nieuws

azl woningen zet opgaande lijn voort

Financieel

Met een totaal beleggingsresultaat van 15,1 miljoen euro zet AZL Vastgoed Woningen de opgaande lijn voort.

Het fonds realiseerde over het eerste halfjaar van 2006 een direct beleggingsresultaat van 7 miljoen euro, een toename van 0,7 miljoen ten opzichte van dezelfde periode in 2005. Het indirecte beleggingsresultaat kwam uit op 8,1 miljoen euro, tegenover slechts 0,8 miljoen euro gedurende de overeenkomstige periode vorig jaar. De stijging van het directe beleggingsresultaat was vooral te danken aan hogere huuropbrengsten als gevolg van de aankoop van een aantal objecten in 2005. Per gemiddeld uitstaand aandeel bedroeg het directe beleggingsresultaat over de eerste helft van 2006 14,17 euro. Over diezelfde periode van 2005 was dat 14,30 euro. De forse stijging werd vooral veroorzaakt door een sterke waardegroei in de eerste helft van 2006. Over die periode kwam het herwaarderingsresultaat uit op 3,21 procent. Per gemiddeld uitstaand aandeel bedroeg het indirecte beleggingsresultaat 16,39 euro (was 1,73 euro). Tijdens de eerste zes maanden van 2006 zijn in totaal 54 woningen verkocht. Dit leverde een nettoverkoopopbrengst op van 1,1 miljoen euro. De waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg aan het einde van de verslagperiode 554,9 miljoen euro, tegenover 553,9 miljoen euro eind 2005.

Reageer op dit artikel