nieuws

AZL Kantoren schrijft dit jaar rode cijfers

Financieel

Het totale rendement van het Heerlense vastgoedfonds AZL Kantoren dreigt over 2004 nihil of zelfs negatief uit te pakken.

Over de eerste helft van dit jaar boekte het fonds nog net winst. De twee andere AZL-fondsen, AZL Vastgoed Winkels en AZL Vastgoed Woningen, handhaven hun prognose voor het totaal rendement over dit jaar op circa 7 procent. Dat blijkt uit de halfjaarberichten van AZL Vastgoed. Het directe beleggingsresultaat van AZL Kantoren bedroeg 6,5 miljoen euro over de eerste zes maanden van 2004 (eerste helft 2003: 6,9 miljoen euro). Het indirecte bedrijfsresultaat valt negatief uit: -6,2 miljoen euro, tegen -3,5 miljoen euro in de eerste helft van 2003. Door afwaardering en afschrijving van geactiveerde aankoopkosten is het totale rendement gedaald van 3,4 miljoen euro in de eerste helft van 2003 naar 0,3 miljoen euro aan het einde van de verslagperiode. Ook het totale beleggingsresultaat per gemiddeld uitstaand aandeel nam af. Het directe beleggingsresultaat van AZL Vastgoed Woningen is over het eerste halfjaar van 2004 gestegen naar 6,9 miljoen euro (eerste helft 2003: 6,2 miljoen euro). Het indirecte resultaat nam als gevolg van een afvlakkende waardegroei in de woningen af naar 1,4 miljoen euro (eerste helft 2003: 4,2 miljoen euro). Mede hierdoor daalde het totale beleggingsresultaat van 10,4 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2003 naar 8,3 miljoen euro in dezelfde periode in 2004. Over de eerste zes maanden van 2004 bedroeg het directe beleggingsresultaat van AZL Vastgoed Winkels, het kleinste AZL-fonds, 1 miljoen euro. In dezelfde periode in 2003 was dit nog 1,1 miljoen euro. De afname werd veroorzaakt door de verkoop van zeven objecten in 2003. Het indirecte rendement is sterk toegenomen door hogere taxaties: 166.000 euro (tegen 46.000 euro in de eerste helft van 2003).

Reageer op dit artikel