nieuws

Amvest haalt hoger direct resultaat met kleinere portefeuille

Financieel

Woningbelegger Amvest heeft in 2003 een totaal beleggingsresultaat behaald van 93 miljoen euro.

Een jaar eerder bedroeg het totale resultaat nog 112 miljoen euro. De afname van 19 miljoen euro is te wijten aan het lagere indirect resultaat, dat in 2003 79 miljoen euro bedroeg ten opzichte van 99 miljoen euro een jaar eerder. Het directe resultaat steeg met een miljoen naar 14 miljoen euro. Het aantal woningen in exploitatie nam af van 11.910 naar 10.441. De netto huuropbrengsten bleven ten opzichte van 2002 constant op 61 miljoen euro. De gemiddelde maandhuur steeg met 7 procent, waarvan 3,4 procent door huurprijsstijging en de rest door vernieuwing van de portefeuille. De leegstand bleef op een laag niveau van 0,9 procent. Amvest realiseerde een totaalrendement van 9,6 procent. Dit bestond voor 4,4 procent uit huuropbrengsten en voor 5,2 procent uit gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardestijging. Het rendement van de belegger is hoger dan het marktgemiddelde van de ROZ/IPD-index, dat vorig jaar 8,3 procent bedroeg. Het fonds heeft in 2003 haar woningportefeuille substantieel vernieuwd. In totaal werden 1872 woningen verkocht en 293 nieuw opgeleverde woningen aan de portefeuille toegevoegd. Ook werd voor een bedrag van 328 miljoen euro aan nieuwe investeringsverplichtingen aangegaan. De gemiddelde leeftijd van de portefeuille werd door deze vernieuwing verlaagd van veertien naar elf jaar. De gemiddelde maandhuur per woning nam toe van 542 euro naar 580 euro. Amvest bezat eind 2003 een woningportefeuille (onroerend goed in exploitatie en ontwikkeling) met een beleggingswaarde van 1,7 miljard euro en heeft voor 1,4 miljard euro aan nieuwe ontwikkelingsprojecten op stapel staan. Daarnaast voert Amvest het assetmanagement over de woningportefeuille van aandeelhoudster Aegon. In totaal exploiteert het bedrijf een woningportefeuille van 18.000 huurwoningen. Volgens Amvest zal de markt voor de duurdere huurwoningen ook in 2004 en de komende jaren krap blijven door ‘de onverminderd hoge vraag naar deze woningen en het alsmaar achterblijvende aanbod’. Voor 2004 wordt naar verwachting voor 225 miljoen euro aan de portefeuille toegevoegd door eigen ontwikkeling en aankopen. Om de kwaliteit van de portefeuille verder te verbeteren, zal voor ongeveer 200 miljoen euro worden gedesinvesteerd.

Reageer op dit artikel