nieuws

afm publiceert regeling financiële dienstverlening

Financieel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de Nadere Regeling financiële dienstverlening (NRfd) gepubliceerd.

Deze regelgeving maakt onderdeel uit van de Wet financiële dienstverlening (Wfd). De Nadere Regeling financiële dienstverlening beoogt het verbeteren van de informatie van de aanbieder aan de consument van complexe financiële producten, zoals vastgoedobligaties. De NRfd bestaat uit twee delen: ten eerste de regels voor de vernieuwde Financiële Bijsluiter en ten tweede nieuwe regels voor reclame en andere informatie betreffende rendementen, risico’s en kosten van een complex financieel product. De vernieuwde Financiële Bijsluiter bevat een risicometer waarop de consument in één oogopslag kan zien hoe groot of klein de financiële risico’s van het product zijn. De nieuwe Financiële Bijsluiter stelt consumenten in staat de rendementen, financiële risico’s en kosten van een complex financieel product beter te doorgronden, en producten gemakkelijker met elkaar te vergelijken. De NRfd bevat ook nieuwe regels voor verplichte waarschuwingszinnen bij het maken van reclame op radio, televisie, internet en gedrukte media voor complexe financiële producten. De Nadere Regeling financiële dienstverlening treedt in werking op 20 februari 2006, met in sommige gevallen een overgangstermijn tot 1 oktober 2006.

Reageer op dit artikel