blog

Arbeidsmarktproblemen los je niet op met lokaal woningmarktbeleid

Financieel

De scholen zijn weer begonnen. Met de spandoeken over de weg denk ik vaak tegelijkertijd aan de krantenkoppen over het lerarentekort in het basisonderwijs. Dit jaar zijn het er bijna 1.400, blijkt uit het DUO onderwijsonderzoek.

Arbeidsmarktproblemen los je niet op met lokaal woningmarktbeleid
Frank Verwoerd

En dat zijn er weer tien procent meer dan vorig schooljaar. Een vervelend maatschappelijk probleem dat helaas niet één, twee drie op te lossen is. Toch zie ik steeds meer gemeenten woningmarktbeleid (urgentieverklaringen, huurprijs reguleren) voeren om leraren, maar ook verpleegkundigen en wijkagenten te verleiden om toch vooral in hun stad te komen wonen en werken. Waarom doen gemeenten dat? Omdat veel woningen onbetaalbaar zijn geworden voor deze mensen waardoor een tekort aan leraren ontstaat. Maar lost dit beleid het probleem wel op?

Voorrangsbeleid is buurgemeenten pesten

We hebben te maken met een landelijk tekort dat in de Randstad groter is dan daarbuiten. Dit betekent dat het geven van voorrang op woningen of extra (impliciete) huursubsidies voor een leraar geen enkele zin heeft. Ja, je kan lokaal het tekort enigszins oplossen, maar het probleem wordt hierdoor met veel geld alleen maar verlegd naar andere plekken. Simpelweg is het niets meer dan een dure manier van buurgemeentetje pesten en lost het niets op landelijk niveau op.

Acceptabele woon-werkreistijd

Het is veel nuttiger om te kijken naar een maatschappelijk verantwoorde woon-werkreistijd. Dat maakt de discussie over de betaalbaarheid van woningen een stuk overzichtelijker. De gemiddelde woon-werkreistijd is in Nederland 1 uur en 39 minuten. Dit komt neer op bijna vijftig minuten per enkele reis. Als we deze reistijd betrekken op woningmarktprijzen in bijvoorbeeld de regio Amsterdam, blijkt dat er wel degelijk goed betaalbare woonruimte is. Sterker nog, alle gemeenten binnen de metropoolregio vallen binnen deze reistijd. Dat zorgt ervoor dat de woningprijzen 22 tot 68 procent lager komen te liggen dan geredeneerd vanuit de gemeente. Mensen kunnen hier namelijk een woning van negentig vierkante meter kopen voor 175.500 tot 428.500 euro in plaats van 551.000 euro in Amsterdam.

Betaalbare woningen door betere infrastructuur

We moeten dan ook niet proberen het lerarentekort op te lossen met lokaal woningmarktbeleid, maar juist de gemeentelijke krachten bundelen. Het is belangrijk om te investeren in ov-infrastructuur om de gevoelsmatige reisafstand verder te verkleinen. Zo zorgen we voor betaalbare woningen én een optimaal functionerende arbeidsmarkt. Hogere salarissen en betere onkostenvergoedingen voor de reisafstand kunnen daarnaast bijdragen aan het verminderen van het tekort. Het helpt in ieder geval niet om leraren met dure maatregelen uit buurgemeenten te lokken.

Reageer op dit artikel