artikel

Najaar 2019, hét moment om te kiezen voor zonnestroom

Financieel

Najaar 2019, hét moment om te kiezen voor zonnestroom

De Tweede Kamer is er druk mee, de solarbranche is er druk mee en ook de logistiek vastgoedsector moet zich er druk om maken: de wijziging van de subsidieregeling voor de productie van duurzame energie. Waarom? KiesZon legt het uit.

Eerst een stukje achtergrond. Om het gebruik en de ontwikkeling van duurzame energie te stimuleren, riep de overheid enkele jaren terug de SDE+ subsidie in het leven. SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Deze subsidieregeling wordt ingezet voor het opwekken van duurzame energie met onder andere windmolens, warmte uit biomassa en zonnepanelen.

Sinds de intrede van de SDE+ zijn er honderdduizenden zonnepanelen geplaatst in Nederland. Dit najaar, om precies te zijn dinsdag 29 oktober, start de tweede en laatste subsidieronde van dit jaar. Vijf miljard euro wordt wederom beschikbaar gesteld. Minister Eric Wiebes, van Economische Zaken en Klimaat, besloot eerder in 2019 deze regeling te veranderen.

De logistiek vastgoedsector kan voor veel impact zorgen in de energietransitie

SDE+ wordt SDE++

De sinds 2011 geldende subsidieregeling SDE+ gaat in 2020 op de schop. Het kabinet gaat de regeling verbreden, waardoor de insteek het reduceren van CO2 wordt.

Voor organisaties die willen verduurzamen met behulp van zonnepanelen houdt dit in dat er moet worden geconcurreerd met meer, andere en goedkopere technieken die ook aanspraak kunnen maken op de beschikbare subsidie. Dit verkleint de slagingskansen van zonnestroomprojecten.

Een keer per jaar

Daarnaast werd deze zomer duidelijk dat minister Wiebes in 2020 van twee subsidierondes naar één wil gaan. De reden daarachter is dat Wiebes de realisatiegraad van duurzame energieprojecten wil verhogen. Naar verwachting wordt rond de zomer die ene subsidieronde geopend. Vanaf dat moment kan niet alleen subsidie worden aangevraagd voor de categorieën zon, wind, biomassa, geothermie en water, maar ook voor CO2-reducerende technieken zoals CCS (Carbon Capture and Storage) en benutting restwarmte.

Zonnestroom en logistiek vastgoed

De sector van het logistieke vastgoed kan voor veel impact zorgen in de energietransitie. Met de gigantische, vaak ongebruikte, dakoppervlaktes kunnen miljoenen kWh’s aan duurzame stroom worden opgewekt. Zowel de ontwikkelaar/belegger en huurder van het vastgoed hebben hier baat bij. De belegger krijgt een duurzaam pand en dakhuur (een vaste vergoeding per vierkante meter) en de huurder krijgt stroom tegen een gereduceerde prijs.

Voor ontwikkelaars van grootschalig logistiek vastgoed is het interessant omdat een pand simpelweg meer verhuurbare meters heeft. Gebouweigenaren kunnen voor de hypotheek van het pand vaak een beter rentetarief krijgen wanneer een dak een duurzame energiecentrale wordt. Met de intrede van de SDE++ ligt de nadruk echter niet meer op het opwekken van energie, maar op het reduceren van CO2.

Niet afwachten

Naar aanleiding van bovenstaande kan een conclusie worden getrokken: de SDE+ najaarsronde van 2019 is het meest gunstige moment voor organisaties die willen verduurzamen met behulp van zonnepanelen. Niet afwachten tot 2020, maar nu in kaart laten brengen wat er mogelijk is en dit jaar subsidie aan (laten) vragen. De aanvraag is niet direct bindend en kan leiden tot veel voordelen.

KiesZon ontwikkelt, financiert, realiseert en exploiteert al meer dan 10 jaar grootschalige zonnestroomprojecten voor met name de logistieke vastgoedsector.

 

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met KiesZon.

Reageer op dit artikel