Exploitatiewijzer

BESTEL DIRECT ONLINE >

De Vastgoedmarkt Exploitatiewijzer 2019 (216 pagina’s dik!) bevat alle gegevens die nodig zijn om de onderhoudskosten en overige exploitatielasten van beleggingsvastgoed/onroerende zaken te kunnen inschatten. Negen categorieën gebouwen met in totaal ruim 110 gebouwtypen zijn voorzien van een kleurenfoto, een beknopte omschrijving en alle relevante gegevens.

Ieder gebouw is voorzien van complete begrotingen voor onderhoudskosten (zowel preventief als correctief onderhoud), vervangingskosten voor tussentijdse vervangingen en herbouwkosten.

De gegevens zijn gebaseerd op de uitgebreide kostendatabase van Cobouw Bouwkosten. Zo heeft u gegarandeerd de meest actuele marktconforme data.

De voordelen:
– snel berekenen exploitatielasten,
– nauwkeurig bepalen herbouwwaarde,
– zelf selecteren welke onderhoudskosten van belang zijn in uw exploitatiebegroting,
– uitgebreide invoermogelijkheden voor gegevens eigenaar, huurder en object,
– de meest recente gebouwtypen zijn toegevoegd,
– de onderhoudskosten van de verschillende bouwdelen zijn toegedeeld naar onderhoudskosten voor de huurder of voor de verhuurder c.q. eigenaar.

Vastgoedmarkt Exploitatiewijzer Online Pro
Extra functionaliteiten binnen Vastgoedmarkt Exploitatiewijzer Pro zijn:
– Meerdere gebouwen in één project berekenen,
– Zelf details en gegevens toevoegen,
– Complete rapportages van uw projecten.

Hierdoor berekent u alles in één keer, zijn uw begrotingen volledig op uw projecten aangepast en kunt u compleet onderbouwde begrotingen overleggen. De cijfers worden permanent voor u aangepast, waardoor u te allen tijden de beschikking heeft over de meest actuele cijfers.

Persoonlijk advies?
Exploitatiewijzer Online is onderdeel van een breed pakket aan oplossingen waarmee we het werk van de vastgoedprofessionals een stuk eenvoudiger maken. Voor een persoonlijk advies neemt u contact op met het Customer Solutions Team: Bel 088 58 40 600 of mail naar bouwkosten@vakmedianet.nl

BESTEL DIRECT ONLINE  – 195 euro>