nieuws

Proptech die het vastgoedleven aangenamer maakt

Data en technologie

Proptech die het vastgoedleven aangenamer maakt
Disruptive Technologies

Vastgoedadviseur CBRE werkt samen met (inter)nationale start-ups, gevestigde bedrijven en klanten aan innovatieve oplossingen voor de vastgoedsector. Hieronder vijf innovaties.

Calibrate

Retailers en eigenaren van winkel(centra) hebben de behoefte meer inzicht te verkrijgen in de kenmerken van passanten. Informatie over passantenprofielen en in welke winkelgebieden zij shoppen, levert strategische informatie op voor vestigings- of investeringsbesluiten. Daarom heeft CBRE Calibrate ontwikkeld, een internationale tool die overzichtelijk laat zien welke passanten, op welke tijdstippen aanwezig zijn en in welke specifieke gebieden. Calibrate maakt gebruik van data afkomstig van mobiele telefoons. De identiteit van de telefooneigenaren is anoniem, maar op basis van woon- en werklocaties zijn demografische gegevens te herleiden. Naast informatie over de passantenstroom, levert dit inzichten op over het winkel-, bestedings- en uitgaansgedrag. Doordat CBRE deze gegevens combineert met kennis over de retailvastgoedmarkt krijgen retailers en eigenaren een zeer genuanceerd beeld over de markt. Hierdoor zijn zij in staat betere vastgoedbeslissingen te nemen.

Panorama

Voor een hoge betrouwbaarheid van taxaties is het noodzakelijk om een veelheid van informatiebronnen te raadplegen. Een tijdrovende activiteit, die met de Panorama-tool van CBRE een significante tijdswinst oplevert. Daarnaast biedt Panorama aan vastgoedbeleggers in één oogopslag een helder inzicht in de factoren die de waarde bepalen van hun vastgoedobject. Met deze nieuwe tool is het Valuation & Advisory team van CBRE in staat om snel en accuraat data te verzamelen ten behoeve van de waardebepaling van een object en de klanten op deze manier snel en efficiënt te bedienen.

WELL Core & Shell certificering

Aan de kwaliteit van een gebouw kan vaak veel verbeterd worden wat gunstig is voor de verhuurbaarheid. Gezondheid van de mensen erin en hoe het gebouw daaraan bijdraagt, is een steeds belangrijker kwaliteitsaspect. De WELL Building Standaard is een methode om werkplekken in een gebouw op kwaliteit te toetsen, verbeteren en certificeren. CBRE is ervan overtuigd dat een gezond gebouw een beter rendement levert. Om die reden heeft CBRE een team van WELL-specialisten die vastgoedeigenaren op dat gebied kunnen adviseren. Zoals ontwikkelaar Landid, die The Porter Building in het Engelse Slough heeft ontwikkeld. Hij zag dat veel huurders uit Slough wegtrokken naar Centraal Londen, met een groeiende leegstand tot gevolg. Hij wilde aantonen dat een hoogwaardig gebouw in Slough de competitie met (duurdere) locaties in Londen goed aankon. Geadviseerd door CBRE heeft hij van The Porter Building een hoogwaardige ontwikkeling gemaakt waarin gezondheid verbeterende aspecten zijn geïntegreerd. Hiermee is The Porter Building de eerste commerciële ontwikkeling met een WELL Core & Shell certificaat op het niveau Gold in het Verenigd Koninkrijk geworden. De hoge kwaliteit en de certificering hebben ervoor gezorgd dat de interesse van huurders sterk is toegenomen en dat een substantieel deel inmiddels is verhuurd.

ParkBee

Eigenaren van private parkeerlocaties halen vaak niet het optimale rendement uit hun parkeervastgoed omdat op bepaalde tijdstippen van de dag parkeerplekken leeg staan. Startup ParkBee maakt deze parkeerlocaties – met technologie en hardware – toegankelijk voor het grote publiek. Hierdoor wordt de totale exploitatie succesvoller. Met de vastgoedexpertise en het netwerk van CBRE kan deze unieke oplossing bij een groot aantal parkeerlocaties ingezet worden. Dit is een mooie oplossing voor het steeds groter wordende parkeerprobleem, een sneller en goedkoper alternatief voor het grote publiek. Het heeft bovendien een positief effect op de verduurzaming van deze parkeergarages.

Disruptive Technologies

Met de sensortechnologie van het Noorse Disruptive Technologies krijgt CBRE in een zeer vroeg stadium inzicht in de prestaties van een gebouw, op het gebied van klimaat, gebruik en huurderstevredenheid, nog voordat eventuele mindere prestaties merkbaar worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een sensor/heat map die inzicht geeft in de aandachtsgebieden binnen het gebouw en de resultaten van de uitgevoerde maatregelen. Daarnaast worden touch sensoren geplaatst om direct feedback te krijgen van de gebruikers. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre deze technologie kan zorgen voor een nieuwe manier van property management – gericht op het ontzorgen van huurders – en meer interactieve samenwerking met huurders.

Foto's

Reageer op dit artikel