nieuws

NVM: ‘Taxatieplatform maakt het werk weer leuk’

Data en technologie

NVM kocht deze zomer het taxatieplatform FluX. Doel is dat alle NVM-taxateurs met deze tool gaan werken, die voor alle schakels in de vastgoedketen toegankelijk is.

NVM: ‘Taxatieplatform maakt het werk weer leuk’
Ger Jaarsma, foto Ton Borsboom

De recente overname van het softwarebedrijf FluX door NVM werd tot in Frankrijk gevierd. Op 14 juli 2017 schaarde de ledenraad zich vrijwel unaniem achter het overnamevoorstel van het bestuur. Twee leden onthielden zich van stemming, omdat zij moeite hadden de financiële consequenties te overzien. ‘Voor de andere 39 leden was het een uitgemaakte zaak: dit is een goede stap’, vertelt NVM-voorzitter Ger Jaarsma.

Door het overnemen van de aandelen van de drie oprichters van het softwarebedrijf werd de branchevereniging van makelaars en taxateurs volledig eigenaar van een softwareplatform voor het taxeren van onroerend goed. ‘De directieleden Bas Botman, Edith Tielen en Geertjan van Groenestijn blijven aan als het creatieve brein van de onderneming. Dat heeft NVM bij de overname bedongen.’

De kracht van FluX is volgens Geertjan van Groenestijn dat het één systeem is, waartoe aangesloten partijen toegang hebben. Afhankelijk van hun rol en autorisatie krijgen zij de informatie te zien die zij nodig hebben en mogen zij gegevens wijzigen en toevoegen. Anders dan bij klassieke software is er maar één versie, die op een server van ICT-dienstverlener Leaseweb in Haarlem draait. Een voortdurend bijgewerkte kopie staat in een tweede datacenter in Amsterdam, om bij calamiteiten het functioneren van het systeem te garanderen.

Minder kans op fouten

Het taxatiemanagementsysteem brengt alle beschikbare gegevens over vastgoed in Nederland samen op één plek. Taxateurs die de waarde van een object moeten bepalen treffen het grootste deel van de benodigde gegevens al in het systeem aan. Dat voorkomt veel onnodig overkloppen van gegevens en vermindert de kans op fouten. Bovendien haalt de administratieve last weg bij de taxateur, waardoor zijn werk leuker wordt.

Als een taxateur van de beschikbare gegevens besluit af te wijken kan dat, zolang hij aangeeft waarom. De taxatie is via het systeem rechtstreeks beschikbaar voor andere partijen bijvoorbeeld de financiering van het object verstrekken. ‘Wij geloven niet in het volledig modelmatig taxeren van onroerend goed’, zegt Jaarsma. ‘Want wie stelt de regels op voor de uitzonderingen? Wij zien eerder een ontwikkeling van rule-based naar principle-based taxeren. De taxateur moet in onze visie aan de knoppen blijven zitten. Hij bepaalt uiteindelijk of de waarde die het systeem voorstelt klopt of niet.’ Op basis van meerdere data kan een taxateur complexere analyses en voorspellingen doen: dit is de toekomst van het vakgebied.

Taxatie binnen een dag

De markt vraagt van taxateurs hun werk op een nieuwe manier te doen, ziet Jaarsma. ‘Als Rabo klanten belooft hun hypotheekaanvraag binnen een week goed te keuren, dan moet de taxatie van hun woning binnen een dag in kannen en kruiken zijn. Het taxatiemanagementsysteem helpt taxateurs bij die versnelling, zonder dat dit de betrouwbaarheid van de taxaties schaadt.’ Daarnaast verandert de behoefte van de banken. De taxateur valideert de koopprijs en maakt risico analyses van het onderpand inzichtelijk.

De investering in het taxatieplatform helpt ook bij de verdere professionalisering van het taxatievak. Jaarsma: ‘Er zijn de afgelopen jaren stappen gezet door het Nationaal Register Vastgoedtaxateurs NRVT. Wij tonen als NVM nu leiderschap door het ontwikkelen van één platform, waarop alle partijen in de vastgoedsector kunnen worden aangesloten. Met de financiële injectie van NVM kan FluX snel een nieuwe standaard neerzetten. Waar NRVT kiest voor het valideren van het werk van de taxateur, kiezen wij voor het valideren van het systeem. Dan kun direct zien zien of iemand zijn werk goed heeft gedaan.’

Platform ook voor woningtaxaties

FluX werkt in opdracht van de nieuwe eigenaar al aan het uitbreiden van het systeem voor het taxeren van landelijk en agrarisch onroerend goed en woningen. Het platform wordt nu al gebruikt door een aantal grote banken en de 15 grootste vastgoedadviseurs in commercieel onroerend goed in Nederland en zo’n 400 MKB taxateurs

NVM koos FluX omdat het bedrijf het meest innovatief is met de ontwikkeling van een taxatieplatform. Een logische stap is de integratie met het eveneens door de NVM geinitieerde Taxatie Management Instituut (TMI). Alle 350 aangesloten taxateurs gebruiken het FluX-platform. ‘Het doel is om alle goede NVM-taxateurs onder het kwaliteitslabel van TMI te brengen, daarmee dekken wij tachtig procent van de branche.’

Oprichters werkten bij Shell

Het softwarebedrijf is in 2010 opgezet door de ondernemers Bas Botman, Edith Tielen en Geertjan van Groenestijn, die elkaar uit een ver verleden kennen toen zij samenwerkten bij Shell. Botman en Van Groenestijn begonnen eerder een bedrijf, dat software met de naam Vastgoed Transparant maakte voor asset managers bij institutionele beleggers. Grote afnemers waren Bouwfonds, Corio en Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Eind 2007 werd verkochten de oprichters dit softwarebedrijf aan branchegenoot Kadenza, dat de activiteiten uiteindelijk overdeed aan vastgoedautomatiseerder Reasult.

‘In 2010 zagen wij vraag uit de markt ontstaan voor een taxatiemanagementplatform’, vertelt Geertjan van Groenestijn. ‘SNS was toen net omvergetrokken doordat er te weinig inzicht was in de waarde van het vastgoed. AFM en DNB wilden ingrijpen door aanvullende regels te stellen.’ Met de opbrengst van de eerste onderneming werd de start van het tweede bedrijf bekostigd.

Roedel programmeurs ingehuurd

Aanvankelijk bekeken de drie oprichters een aantal bestaande platformen en beoordeelden die op geschiktheid als taxatieplatform. ‘Geen daarvan bleek te voldoen, dus hebben wij een roedel programmeurs aan het werk gezet om zoiets te bouwen. We raakten al vrij snel in gesprek met NVM, die de sector wilde professionaliseren. Dat heeft in 2011 geleid tot het opzetten van TMI, waarbij wij vanaf het begin betrokken waren.’

Het eerste succes kwam toen ING de software van FluX kocht voor gebruik door de taxateurs die de bank in dienst had. ‘Toen het product plotseling ‘bank-fähig’ bleek, volgenden andere partijen als Cushman & Wakefield, Dynamis, Troostwijk en MVGM. Sinds begin 2016 wordt het platform ook gebruikt door ABN Amro. Daarna werd het platform uitgebreid om andere schakels in de vastgoedketen te bedienen, zoals woningcorporaties. ‘Inmiddels hebben wij in die sector de eerste dertig klanten binnen.’

Vliegende start door beschikbare data

De uitbreiding van het platform met woningtaxaties is een volgende grote sprong voor de onderneming. ‘Technisch is het geen probleem en met de data waarover NVM beschikt, maken wij een vliegende start’, verzekert Van Groenestijn.

Van Groenestijn vergelijkt zijn taxatiemanagementsysteem het liefst met een zelfrijdende auto. ‘Op de snelweg kan dat allemaal dat prima, maar in de binnenstad van Delft wil je een mens achter het stuur hebben. Is die opwaaiende plastic zak een kruipend kind of een opwaaiende plastic zak? Dat soort vragen beantwoordt een mens veel trefzekerder. Dat is vergelijkbaar met de rol van de taxateur. Hoe weeg je een drukke straat of een kinderdagverblijf grenzend aan de achtertuin in een woningtaxatie?’

Platform sluit aan op blockchain

Is Van Groenestijn niet bang dat een nieuwe technologie als blockchain zijn platform volledig overbodig maakt? ‘Bij ABN Amro is FluX binnen het innovatieproject Torch aangesloten op een blockchain. Wat is er mooier dan dat alle data in die blockchain afkomstig is uit één systeem? Dat scheelt enorm veel koppelingen met andere systemen’, zegt Van Groenestijn.
‘Dit is voor de komende tien tot vijftien jaar de toekomst van het taxeren’, vult Jaarsma aan.

Dit artikel is verschenen in Vastgoedmarkt van oktober 2017.

Foto's

Reageer op dit artikel