nieuws

Innovatiekracht in bouwketen onvoldoende

Data en technologie

Alle partijen in de bouwkolom – ingenieurs- en architectenbureaus, installatie- en bouwbedrijven- vinden dat de innovatiekracht van de sector verder omhoog kan.

Innovatiekracht in bouwketen onvoldoende
Imagewharf-Houthaven-in-aanbouw

Dat blijkt uit de Monitor Bouwketen van het EIB. Gebrek aan ketensamenwerking, complexe wetgeving en de wijze van aanbesteden staan volgens respondenten verdere innovatie in de weg.

De bouwkolom wil deze knelpunten graag zo snel mogelijk sámen met de overheid aanpakken via de Bouwagenda, het nationale innovatieprogramma voor de bouw. Het EIB constateert dat ‘starre toepassing’ van wet- en regelgeving en een ‘weinig uitdagend en consistent’ overheidsbeleid de toepassing van innovatieve oplossingen belemmert. Hierdoor dreigt het aanpakken van urgente maatschappelijke vraagstukken, zoals het terugdringen van de CO2-uitstoot en modernisering van de infrastructuur vertraging op te lopen.

De bedrijven in de bouwkolom kijken niet alleen naar de overheid, maar ook naar hun eigen rol. Ketensamenwerking is volgens architecten, ingenieurs, aannemers en installateurs een belangrijke succesfactor voor de implementatie van innovaties. Deze samenwerking kan beter, vinden de respondenten. Vooral ingenieurs- en architectenbureaus geven aan vaak samen te werken met de verschillende ketenpartners op het gebied van innovaties.

Ondanks de knelpunten laat het onderzoek van het EIB ook zien dat innovatie in toenemende mate een belangrijke aanjager is binnen de bouwkolom. Zo blijkt dat 100 procent van de ingenieursbureaus, 60 procent van de installatiebedrijven, 40 procent van de architectenbureaus en 30 procent van de bouwbedrijven innoveert. Om het rendement op hun investeringen te optimaliseren, zegt meer dan 90 procent van de respondenten dat de ontwikkelde innovaties toepasbaar zijn op meerdere projecten. Ingenieurs- en architectenbureaus passen innovatie vooral toe op hun producten, bouwbedrijven richten zich op het proces. Installatiebedrijven verdelen de aandacht voor innovatie evenwichtig over hun product, proces en organisatie.

Reageer op dit artikel