nieuws

Vestia: Speculatie over onderhandelingen voorbarig

Beleggingen

Het is volgens de Rotterdamse woningcorporatie Vestia te vroeg om te concluderen dat de verkoop van het zogeheten maatwerkbezit niet wil vlotten.

Vestia: Speculatie over onderhandelingen voorbarig

Vestia raakte in 2012 aan de rand van de financiële afgrond door de aankoop van rentederivaten. Alleen door afkoop van de rentecontracten voor 2 miljard euro en financiële steun van de andere corporaties wist Vestia het vege lijf te redden.

Maatwerk te koop

Om geld vrij te spelen voor de aflossing heeft Vestia op dit moment haar bezit in de zogeheten maatwerkgemeenten te koop staan. De corporatie wil zich gaan concentreren op haar kernverzorgingsgebied: Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer. Met een aantal andere corporaties zouden al gesprekken worden gevoerd over het maatwerkbezit.

Belangstelling corporaties

Volgens Vestia hebben meerdere (lokaal actieve) corporaties aangegeven interesse te hebben in het vastgoed in de betreffende zes gemeenten. ‘Echter, de onderhandelingsgesprekken moeten nog worden gevoerd. En ook de gesprekken tussen corporaties en gemeenten over hun bijdrage aan de volkshuisvestelijke opgaven moeten nog plaatsvinden.’

Verkoop aan de markt is op het moment geen optie die we overwegen

‘Te vroeg’

Anders dan het Financieele Dagblad gisteren stelde is het volgens Vestia nog te vroeg om te kunnen concluderen of de corporatie de verkoop al dan niet rondkrijgt. ‘Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft als voorwaarde voor verkoop gesteld dat minimaal de marktwaarde verhuurde staat moet worden betaald. Zoals vermeld in het FD artikel wil de bestuurlijk regisseur (Hamit Karakus – Red.) waar nodig ook ‘faciliterende’ maatregelen organiseren om dit mogelijk te maken. Zijn voorstel is nog in behandeling bij het ministerie van BZK.’

Heroverwegen mogelijkheden

Of de verkoop (deels) gaat lukken, moet zich volgens Vestia dus nog uitwijzen. ‘Mocht het onverhoopt niet (geheel) doorgaan, dan gaan we opnieuw de mogelijkheden overwegen. Verkoop aan de markt is op het moment geen optie die we overwegen, omdat we er naar streven zoveel mogelijk sociale woningen binnen de corporatiesector te houden.’

Reageer op dit artikel