nieuws

Vestia zet ruim 10.000 woningen te koop voor collega-corporaties

Beleggingen

Vestia biedt aan lokale woningcorporaties haar volledige bezit aan in Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas.

Vestia zet ruim 10.000 woningen te koop voor collega-corporaties

De verkoop levert een belangrijke bijdrage aan het financieel herstel van Vestia en biedt oplossingen voor de volkshuisvestelijke druk in deze gemeenten. Vestia kwam in 2012 in de problemen.

Financieel herstel

Sinds 2015 verkocht Vestia niet meer op grote schaal, omdat aflossen van leningen door de lage rente te duur was. In 2018 zetten ze nog wel wat zorgwoningen te koop. De afgelopen jaren is de marktwaarde van het vastgoed flink gestegen. Verkopen en vervroegd aflossen van leningen dragen nu wel bij aan financieel herstel. Eind april 2019 hief de saneerder het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de verkoopstop voor complexmatige verkoop op. De verkoop moet plaatsvinden tegen minimaal de marktwaarde in verhuurde staat.

Sinds het derivatendrama heeft de corporatie noodgedwongen al zo’n 20.000 woningen verkocht, onder meer aan de Duitse vastgoedbelegger Patrizia. Gemeenten protesteerden destijds tegen de verkoop van de woningen aan beleggers. Ook gingen er huizen naar andere woningcorporaties, zoals naar studentenhuisvester Stadswonen.

Overname vastgoed inclusief leningen

Sinds de verkoopstop onderzoekt Vestia onder andere de optie het vastgoed én (een deel van) de leningen door een lokaal actieve corporatie te laten overnemen. Zo kan Vestia haar bezit, ondanks de lage rente, toch afstoten en kan de overnemende corporatie een bijdrage leveren aan de lokale volkshuisvestelijke vraagstukken. Deze constructie blijft een mogelijkheid. Vestia geeft hieraan de voorkeur, omdat het de grootste bijdrage levert aan het financieel herstel.

Volkshuisvesting

De opgaven in de kerngemeenten van Vestia – Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer – zijn nu en in de toekomst omvangrijk. Door de grote rentelast van de leningenportefeuille kan Vestia niet tegelijkertijd de gewenste bijdrage leveren aan haar kerngemeenten én de opgaven in Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas. Vestia concludeerde samen met de betreffende gemeenten en de daar actieve woningcorporaties dat de volkshuisvestelijke opgave te groot is voor Vestia alleen. Door de verkoop kan een andere corporatie wel de gewenste bijdrage leveren. Eerder stelden Kamerleden al vragen over het onderhoud van de Vestia woningen in Bergeijk.

Arjan Schakenbos, voorzitter van de raad van bestuur: ‘De verkoop biedt de lokale corporaties de mogelijkheid ons vastgoed aan te kopen en met de betreffende gemeente in gesprek te gaan over hun bijdrage aan de omvang van de sociale voorraad en het voldoen aan de volkshuisvestelijke opgaven. Voor Vestia betekent de verkoop een grote stap naar financieel herstel en dat we ons kunnen richten op onze kerngemeenten.’

Vestia streeft ernaar de verkoop van het vastgoed in de zes gemeenten af te ronden in 2020.

Reageer op dit artikel