nieuws

IVBN: Regulering jaagt professionele beleggers weg van middenhuur

Beleggingen

Regulering is niet het antwoord op het achterblijvende aanbod aan huurwoningen in het middenhuursegment. Dit stelt de Vereniging van professionele Beleggers in Vast Goed Nederland (IVBN) in een pamflet dat dient als opwarmer richting de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart. Zowel de woning, winkel- en kantorenmarkt vragen volgens IBVN om meer regie van de provincies.

IVBN: Regulering jaagt professionele beleggers weg van middenhuur

Gedachten in de politiek om de middenhuur te reguleren omdat er te weinig woningen in dit segment zijn vindt IVBN niet bijdragen aan een oplossing voor het probleem. ‘Reguleren is een slecht idee, omdat daarmee professionele investeerders worden weggejaagd, die pensioengeld alleen kunnen investeren als daar een acceptabel rendement mee kan worden gemaakt.’

‘Geen alternatief’

De vereniging, met leden als APG, Vesteda en Wereldhave, ziet een voorname rol voor haar leden weggelegd, bij het oplossen van de knelpunten. ‘Woningcorporaties zijn geen alternatief voor grootschalige investeringen in middenhuur; zij richten zich immers op sociale huur. Particuliere beleggers realiseren nauwelijks nieuwbouw. IVBN-leden hebben de afgelopen twee jaar meer dan 10% van alle gerealiseerde nieuwbouw voor hun rekening genomen.’ Eerder vandaag bleek uit cijfers van Capital Venue en ABF Research dat beleggers voor de komende jaren 20 mrd euro op de plank hebben liggen om huurwoningen te bouwen.

‘Passende grondprijzen’

IVBN adviseert provincies om daarbij hun regisserende rol te pakken. ‘De focus moet komen te liggen op grotere contingenten woningen, harde plancapaciteit, meer bouwlocaties en bij middenhuur passende grondprijzen. Alleen gezámenlijk optrekken van overheden en professionele langetermijn beleggers kan zorgen voor voldoende middenhuur, en daarmee een gezonde woningmarkt.’

‘Overschot winkelmeters’

Zo’n zelfde regierol voor de provincies ziet de beleggersvereniging ook weggelegd bij winkel- en kantoorlocaties. ‘In een groot aantal gemeenten is er nog veel plancapaciteit voor winkels, terwijl er al een overschot aan winkelmeters is. De provincie kan een hoofdrol vervullen om plancapaciteit te schrappen. Ook in de onderlinge concurrentie tussen gemeenten over detailhandel kan de provincie een goede afweging maken en de doorslag geven.’

‘Voorkom nieuwe plannen’

En ten aanzien van de kantorenmarkt: ‘IVBN adviseert provincies om op de kantorenmarkt de nog steeds aanwezige overmaat aan plancapaciteit voor nieuwe kantoren te schrappen en te richten op woningbouw. Als er echt duidelijk behoefte is aan nieuwbouw, kies dan voor sloop/nieuwbouw op goed bereikbare locaties. Voer overleg met kantooreigenaren over de situatie en de (on)mogelijkheden op de kantorenmarkt; voorkom nieuwe plannen die alleen maar leiden tot verplaatsing van kantoorwerkgelegenheid.’

Reageer op dit artikel