nieuws

‘Ook 2019 fantastisch jaar voor ‘booming’ woningbeleggingsmarkt’

Beleggingen

‘Ook 2019 fantastisch jaar voor ‘booming’ woningbeleggingsmarkt’
Marijn Snijders

De Nederlandse woningbeleggingsmarkt zit al sinds 2014 in de lift en brak in 2018 alle records. Directeur Marijn Snijders van Capital Value verwacht in 2019 geen trendbreuk. ‘Alle seinen staan op groen, het wordt weer een fantastisch jaar.’

Marktonderzoek is een belangrijke onderdeel van de dienstverlening van Capital Value, dat zich afficheert als ‘specialist en marktleider op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt’. Vooruitlopend op het rapport waarin ontwikkelingen op de woning(beleggings)markt jaarlijks worden geanalyseerd, werd half december al een juichend persbericht naar buiten gebracht met de boodschap dat er nog nooit zoveel huurwoningen in Nederland waren verkocht als in 2018. ‘Circa 46.000, met een gezamenlijke waarde van 8,5 miljard euro’, aldus Snijders. ‘Dat betekende een groei van maar liefst 63 procent ten opzichte van het woningbeleggingsvolume in 2017, dat ook al een recordjaar was. Daarmee waren woningen in 2018 voor het eerst de belangrijkste beleggingscategorie: er werd meer belegd in woningen dan in kantoren, logistiek vastgoed, winkels, cafés en restaurants.’

In 2018 nam het aantal buitenlandse beleggers met Nederlandse huurwoningen in hun portefeuilles toe van 25 naar 32

Volgens Snijders is de belangstelling van buitenlandse pensioenfondsen opvallend groot. ‘Ook daar hebben we onderzoek naar gedaan. In 2018 nam het aantal buitenlandse beleggers met Nederlandse huurwoningen in hun portefeuilles toe van 25 naar 32. In totaal gaat het om ongeveer 45.000 huurwoningen die in buitenlandse handen zijn, een aantal dat de komende jaren wel eens zou kunnen verdubbelen.’

Minder vanzelfsprekend

De Capital Value-directeur verwacht niet dat de belangstelling vanuit het buitenland in 2019 zal afnemen. ‘Onder invloed van economische en politieke ontwikkelingen in het buitenland, zullen de marktontwikkelingen ook in Nederland minder vanzelfsprekend zijn. Partijen worden kritischer, maar dat doet niets af aan de positieve eigenschappen van Nederland in het algemeen en de woningmarkt in het bijzonder. Die wordt als zeer robuust gezien. Voor beleggers uit binnen- en buitenland is het een veilige haven, dankzij het stabiele politieke klimaat, de goed draaiende economie, de bevolkingsgroei, het stabiele rendement en het feit dat er de komende jaren een tekort blijft.’ Nederlandse beleggers, zowel institutioneel als particulier, zien de komst van buitenlandse collega’s niet direct als een bedreiging. ‘Veel buitenlandse beleggers zijn complementair aan de Nederlandse collega’s.’

Nieuwe samenwerkingsvormen

Capital Value heeft becijferd dat in 2018 41 procent van het woningbeleggingsvolume, circa 3,5 miljard euro, werd belegd in nieuwbouwprojecten of transformaties. Wat opviel was dat naast buitenlandse beleggers ook particuliere beleggers uit Nederland meer geld staken in nieuwe huurwoningen in de particuliere sector, terwijl woningcorporaties meer nieuwe sociale huurwoningen toevoegden aan hun gezamenlijke voorraad. Snijders: ‘De kapitaalinjecties leidden tot een uitbreiding van de woningvoorraad met circa 19.000 nieuwe huurwoningen, niet genoeg om de tekorten weg te werken. Afgaande op het aantal afgegeven bouwvergunningen, zijn de ambities van de Nationale Woonagenda niet gehaald.’

Buitenlandse beleggers geven een boost aan de ontwikkeling en het aanbod van ‘mobility as a service-producten’

Woningcorporaties en beleggers moeten daarom volgens Snijders ook in 2019 blijven zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen. En bouwers, ontwikkelaars en gemeenten moeten blijven investeren in snellere, innovatieve en hoogwaardiger bouwprocessen en woonproducten die kwantiteit aan kwaliteit koppelen. ‘Om die reden juich ik de komst van gespecialiseerd kapitaal uit het buitenland toe. Ervaring die in het buitenland is opgedaan door beleggers die gespecialiseerd zijn in zorgvastgoed of woonproducten voor young professionals of studenten, zie je ook in Nederland landen. Zeker in Randstedelijke gebieden hebben juist die buitenlandse beleggers een boost gegeven aan de ontwikkeling en het aanbod van ‘mobility as a service-producten’, die in de huurprijs van nieuwe appartementen worden verwerkt. Denk aan deelauto’s en deelfietsen en zelfs OV-abonnementen.’

Snijders benadrukt dat die belangstelling van buitenlandse beleggers nog een voordeel heeft: in hun kielzog krijgen ook buitenlandse banken en verzekeraars toegang tot de Nederlandse woningmarkt. ‘In de wetenschap dat Nederlandse banken het niet alleen kunnen, betekent dat dat er nog meer kapitaal beschikbaar komt om de tekorten aan bijvoorbeeld starterswoningen, zorgwoningen en middeldure huurwoningen versneld terug te dringen.’

Eerste transacties

21 Koopgarant-woningen in Vlissingen (door woningcorporatie verkocht aan particuliere belegger), 721 een- en meergezinswoningen in twaalf plaatsen verspreid door heel Nederland (door Syntrus Achmea Real Estate & Finance verkocht aan buitenlands institutioneel fonds), 28 geliberaliseerde woningen in Barneveld (te koop gezet door woningcorporatie, koper nog niet bekend), 22 geliberaliseerde woningen in Vlissingen en Oost-Souburg (door woningcorporatie verkocht aan particuliere belegger) … Sinds de start in 2012 was Capital Value al bij de verkoop van meer dan 35.000 huurwoningen betrokken en afgaande op de eerste transacties die eind 2018 en 2019 wereldkundig zijn gemaakt loopt dat aantal snel op. Snijders: ‘Alle seinen staan op groen. Het wordt weer een mooi jaar voor de Nederlandse woningbeleggingsmarkt. En ook voor ons, want door de toegenomen dynamiek is er nog meer behoefte aan goede advisering, begeleiding en research.’

Dit artikel staat in Vastgoedmarkt van januari 2019.

Reageer op dit artikel