nieuws

Asre: Portefeuilles institutionele beleggers verschillen sterk

Beleggingen

Uit de analyse van interne gegevens van institutionele beleggers blijken grote verschillen in de prestaties en de allocaties van de vastgoedportefeuilles.

Asre: Portefeuilles institutionele beleggers verschillen sterk

Dat blijkt uit een onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate op basis van gegevens die door 23 institutionele beleggers beschikbaar zijn gesteld.

In de researchpaper ‘Compositie en performance van Nederlandse Institutionele vastgoedportefeuilles’ wordt geanalyseerd hoe de vastgoedbeleggingen van grote Nederlandse partijen zich ontwikkeld hebben over de periode 2010-2016. Het rapport bestudeert de prestaties van 23 portefeuilles met een geaggregeerde omvang van bijna honderd miljard euro eind 2016. De portefeuille allocaties naar implementatiestijlen blijken zeer verschillend. De paper bespreekt ook de invloed van geografische- en sectorallocaties op rendementen en risico’s. Ook hier blijkt dat beleggers van elkaar afwijken in keuzes bij het samenstellen van de vastgoedportefeuilles.

Het onderzoek is verricht in samenwerking met de IVBN, de vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland.

Reageer op dit artikel