nieuws

Vastgoedmarkt Toen: December 2018

Beleggingen

Vastgoedmarkt verschijnt sinds 1974. In deze rubriek kijken wij maandelijks terug op transacties en ontwikkelingen die sinds die tijd zijn gemeld.

Vastgoedmarkt Toen: December 2018
Vastgoedmarkt Toen

December 1981

De BOZ uit Amsterdam, dochter van Nationale-Nederlanden, heeft voor omgerekend tussen de 25 miljoen en 30 miljoen gulden het nog te realiseren winkelcentrum met  Mühlenplatz/Klosterwall in het centrum van de Duitse stad Solingen gekocht. Het gaat om 4300 vierkante meter winkels en 1500 vierkante meter kantoor. De winkels worden aangesloten op het naastgelegen warenhuis Kaufhof. Richard Ellis bracht de transactie tot stand.

De Algemene Bank Nederland heeft voor 11,5 miljoen gulden het kantoorgebouw Vijzelhof aan de Vijzelstraat in Amsterdam gekocht van de combinatie Fortress Group en Interlinden. Het is circa 7500 vierkante meter groot.

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds koopt voor rond 45 miljoen gulden de eerste fase van het project Schollevaar in Capelle a/d IJssel van Wilma Vastgoed. Het gaat om 7.000 vierkante meter  winkels en 160 woningen. Uiteindelijk zullen, inclusief volgende fasen, 900 woningen worden gebouwd, enkele duizenden vierkante meters sociaal-culturele en sportvoorzieningen en parkeeraccommodaties. Het geheel zal een investering van globaal 200 miljoen gulden gaan vergen. Ook voor deze fasen zou het ABP een intentieverklaring hebben afgegeven. Wilma West verzorgt de bouw.

Multi Vastgoed heeft een tweede project geacquireerd. Het gaat om het te ontwikkelen winkelcentrum Beverwaard in de gelijknamige nieuwe wijk in Rotterdam. Het wordt 6.000 vierkante meter groot en er komen 1.000 vierkante meter  kantoren en 120 huurwoningen bij. De investering wordt op ongeveer 35 miljoen gulden geraamd. Er zou reeds een belegger zijn gevonden. De gemiddelde huurprijs voor de winkels, prijspeil januari 1981, zal ongeveer 300 gulden per vierkante meter worden.

December 1991

Het ABP zal, indien de samenwerking met het vastgoedfonds Rodamco op het gebied van buitenlandse beleggingen doorgaat, per begin van het nieuwe boekjaar (1 maart aanstaande) waarschijnlijk voor circa 2,7 miljard gulden aan middelen aan het Rotterdamse fonds toevertrouwen. Het totaal door Rodamco beheerde vermogen zal daardoor tot boven de 10 miljard gulden stijgen. Het huidige belang van het ABP in de gehele Rodamco-groep zal daardoor stijgen van 4 procent nu
tot 30 procent.

Voor 37 miljoen gulden koopt het Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalnijverheid drie kantoren in Symphonie Park aan de Weg der Verenigde Naties, van ontwikkelaar Van den Bruele & Hugenholtz. Het gaat in totaal om 8400 vierkante meter kantoren plus 140 parkeerplaatsen. Het bruto-aanvangsrendement is 7,5 procent. Zadelhoff adviseerde verkoper.

Slokker Vastgoedontwikkeling start begin volgend jaar met het multifunctionele project “Koningshaven” tussen de Stationsstraat en Kanaal in Apeldoorn. Het voorziet in de bouw van 6.000 vierkante meter kantoor, 2.000 vierkante meter winkels, een parkeergarage voor 500 auto’s en 140 appartementen. De investering ligt rond de 50 miljoen gulden. Projectmanagement en marketing zijn in handen van DPM Real Estate.

Akzo heeft in Arnhem in Akzo Center, het 17 ha grote terrein aan de Velperweg, het nieuwe hoofdkantoor/dienstencentrum van het concern geopend. Het is 13.500 vierkante meter groot en de investering was 50 miljoen gulden. Het maakt deel uit van een algemene herstructurering en modernisering van
het complex waarmee in totaal 100 miljoen gulden is gemoeid. Op Akzo Center zijn 2250 personeelsleden werkzaam.

Het GAK heeft ten behoeve van Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalindustrie van de Stienstra Groep het door haar ontwikkelde kantoorgebouw van 8.000 vierkante meter aan de Geerstraat in Heerlen gekocht. Het gemiddelde huurniveau is 230 gulden per vierkante meter. De investering bedraagt circa 25 miljoen gulden.

Centraal Beheer verwerft van het vastgoedfonds VIB een belang van 25 procent in het voor VIB uitermate succesvolle kantorencomplex Weena Point in Rotterdam (voorheen Bouwcentrum). Dit is 31.000 vierkante meter groot en heeft een parkeergarage voor 400 auto’s en staat op eigen grond. Het geheel wordt momenteel grondig gerenoveerd door een dochter van de Hollandsche Beton Groep. De waarde van het complex wordt momenteel op 120 miljoen gulden getaxeerd. Ook het PTT Pensioenfonds zou een belang van 25 procent willen verwerven. Het complex kan met nog eens 20.000 vierkante meter kantoorruimte worden uitgebreid.

December 2001

Elsevier Science gaat zich definitief vestigen in de door IMCA Vastgoed te realiseren Milennium Tower in het gebied Sloterdijk in Amsterdam. Het gebouw krijgt circa 40.000 vierkante meter kantoorruimte en 15.000 vierkante meter in de parkeergarage. De investering wordt op 200 miljoen gulden geraamd. Zowel IMCA als vastgoedadviseur Healey & Baker willen het bericht (nog ) niet bevestigen.

Philips Lightning verkoopt haar hoofdkantoor in Eindhoven naar verluidt aan de lokale combinatie Van de Moosdijk & Moeskops. Er wordt voor het gerenoveerde gebouw gewag gemaakt van een waarde van even onder de 100 miljoen gulden. Philips zou een tienjarige huurovereenkomst willen sluiten voor een bedrag van tegen de 8,5 miljoen gulden per jaar.

Projectontwikkelaars onder aanvoering van de Nerpom hebben samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van VROM overeenstemming bereikt waarop grondprijzen voor woningen het beste kunnen worden bepaald. Uitgegaan wordt van de residuele waardemethode. Daarbij worden in grote lijnen op de waarde van de woning de bouwkosten in mindering gebracht, zodat overblijft het aan de grond toe te rekenen bedrag.

De gemeente Den Haag heeft voor 25 miljoen gulden het bedrijfscomplex van sigarettenfabriek Caballero op het bedrijventerrein De Binckhorst gekocht van Metterwoon. Het is de bedoeling het 15.000 vierkante meter grote gebouw te herontwikkelen tot kantoor voor ICT-bedrijven. De fabriek, die in 1953 werd geopend, werd in 1995 gesloten.

Ter Steege Vastgoedontwikkeling heeft voor 30 miljoen gulden de 20 hectare grote terreinen van Nicolon, onderdeel van textielonderneming Nijverdal-Ten Cate aangekocht. Het is de bedoeling vier hectare te bestemmen voor de realisering van nieuwe bedrijfsruimten en de rest een gemengde woon/werkbestemming te geven. De plannen hiervoor moeten nog worden uitgewerkt.

3W Vastgoed gaat naast het station Maastricht een kantoorgebouw van 16.500 vierkante meter bouwen terwijl ook 3.000 vierkante meter is bestemd voor overige functies zoals horeca. Er komt een garage voor 150 auto’s. 3W gaat zich ook hier zelf vestigen. NS Vastgoed wordt de belegger. De investering wordt op rond 40 miljoen euro geraamd.

Ikea bouwt aan de Sontweg op de plaats van de voormalige veemarkt in Groningen een nieuwe vestiging van 28.000 vierkante meter met parkeerplaats voor 500 auto’s. De investering bedraagt 110 miljoen gulden. De vestiging wordt drie keer zo groot als de bestaande.

December 2011

Nederlandse ontwikkelaars en beleggers verminderden in de afgelopen 12 maanden hun exposure in nieuwe winkelcentra op de markten in het buitenland aanzienlijk. Uit de jaarlijkse enquête van Vastgoedmarkt blijkt, dat deze marktpartijen per 1 november jongstleden in totaal 1,4 miljoen vierkante meter in verschillende stadia van voorbereiding en 0,8 miljoen vierkante meter in bouw hadden, totaal dus 2,2 miljoen vierkante meter. Opgeleverd werd ruim 0,4 miljoen vierkante meter. Een jaar geleden was 3,3 miljoen vierkante meter in voorbereiding en bouw. De vermindering bij plannen in voorbereiding vond vooral plaats in Turkije en in enkele
Aziatische landen.

Begin deze eeuw gingen plannenmakers er vanuit dat de Zuidas in Amsterdam twintig tot dertig jaar later zo’n 20.000 inwoners zou tellen en 8.000 tot 10.000 woningen. Tot dusver -eind 2011- staat de teller op slechts 600 woningen. De directie van Vesteda, actief met enkele grote projecten in het gebied en de directie van het Zuidas-bureau zijn echter positief en denken dat het genoemde streefgetal in ieder geval in 2040 haalbaar moet zijn. Koopprijzen , inclusief voor 50 jaar afgekochte erfpacht, bewegen zich momenteel even boven de 4.000 euro per vierkante meter. De koopprijzen voor een parkeerplaats lopen op tot tegen de 50.000 euro. Vesteda wil de komende jaren circa 1200 huurwoningen in de Zuidas realiseren waarvan een deel nu 175 stuks in aanbouw in het complex New Amsterdam. Daar ligt de huur (tot vèr) boven de 1200 euro per maand. Dat blijkt af en toe te hoog gegrepen en -omdat er meer belangstelling voor koop bestond- werden in eerste instantie 20
woningen omgezet van huur naar koop. Ook wil de belegger meer gaan doen in het (lagere) middenhuursegment.

Een consortium bestaande uit Wijs & Van Oostveen Vastgoed, TB Investments en Condo Investments heeft voor 109 miljoen euro het Piazza Shopping Centre in Eindhoven gekocht van Unibail-Rodamco. Het bestaat ui 23.000 vierkante meter winkelruimte en 6700 vierkante meter kantoren.

Nieuwe Steen Investments beschouwt Zwitserland niet langer als kernmarkt. Als een van de weinige Nederlandse beleggingsfondsen heeft NSI twee kantoren in het land, namelijk in Friburg en Zug met in totaal 22.000 vierkante meter vloeroppervlakte en een totale waarde van 120 miljoen euro (huuropbrengst circa 5,4 miljoen euro). De gebouwen zullen worden verkocht en het fonds richt zich voortaan alleen op Nederland en België.

Over de auteur:
Dirk Rompelman is de eerste hoofdredacteur en oprichter van Vastgoedmarkt.

Deze aflevering van de rubriek Vastgoedmarkt Toen is verschenen in Vastgoedmarkt van december 2018.

Reageer op dit artikel