nieuws

Corporaties: liever betaalbaar dan duurzaam wonen

Beleggingen

Corporaties: liever betaalbaar dan duurzaam wonen

Betaalbaarheid van wonen is bij 67 procent van de woningcorporaties belangrijker dan duurzaamheid. Ook de beschikbaarheid van voldoende woningen wordt belangrijker gevonden dan de duurzaamheidsambities

Dit blijkt uit onderzoek van CorporatieNL, een netwerk voor de corporatiesector,  onder 762 bestuurders, managers en medewerkers van woningcorporaties, adviesorganisaties en leveranciers. Bij slechts 14 procent van de corporaties is duurzaamheid het belangrijkste thema binnen het totale beleid.

Dat de voorwaarden voor de realisatie van duurzame ambities wel degelijk aanwezig zijn, blijkt volgens de onderzoekers onder meer uit het feit dat 83 procent zegt dat de kennis in haar corporatie over duurzaamheid voldoende is.

Ook vinden de corporaties dat zij de belangrijkste externe partijen voldoende tot zeer intensief bij hun duurzaamheidsbeleid betrekken. Daaronder vallen de gemeente (79 procent), bewoners (70 procent) en netbeheerders (71 procent. ‘Tenslotte is een bekend ‘probleem’ in de corporatiesector het overschot aan liquiditeit waarvoor een doelmatige bestemming gevonden dient te worden. Die bestemming zit vooralsnog meer in het betaalbaar en beschikbaar maken van wonen dan in het verduurzamen’, aldus de onderzoekers.

Sinds 2016 moeten corporaties volgens de nieuwe Woningwet hun woningen volgens nieuwe regels verhuren. Voor iedere huurder geldt dat de huur bij het inkomen moet passen. Dit zogenaamde passend toewijzen leidt tot ongewenste neveneffecten waardoor op termijn het risico van gettovorming in Nederland ontstaat, zo blijkt uit de onlangs door CorporatieNL georganiseerde evaluatie van het passend toewijzen. Het is dan ook de wens om daarvoor in de plaats ‘passend verhuren’ in te voeren dat ook rekening houdt met andere factoren dan alleen inkomen. In het onderzoek geeft 67 procent  van de corporaties aan dat ook de energierekening daarbij een rol dienen te spelen, omdat dit een groot deel van woonlasten uitmaakt.

 

Reageer op dit artikel