nieuws

BPD wil Oudenoord 330-370 in Utrecht transformeren

Beleggingen

BPD wil Oudenoord 330-370 in Utrecht transformeren

BPD Ontwikkeling heeft de vier panden aan Oudenoord 330-370, in Utrecht, inclusief het naastgelegen parkeerterrein, gekocht van Office Value Fund. BPD wil de panden transformeren.

De panden werden tot 1 januari gehuurd door Hogeschool Utrecht. De prachtige, deels monumentale, panden hebben een rijke historie. BPD onderzoekt welke ontwikkelmogelijkheden de verschillende panden hebben. Voor het programma wordt gedacht aan een mix van wonen en hospitality met horeca en dienstverlening. BPD verwacht het jaar 2018 nodig te hebben voor het uitwerken van de plannen en het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

In 2040 heeft Utrecht naar verwachting meer dan 400.000 inwoners. De stad wil dat bereiken door het creëren van bijzondere woonmilieus in binnenstedelijke ontwikkelgebieden. Op andere locaties binnen Utrecht is BPD ook betrokken bij het realiseren hiervan. Onder andere in de Merwedekanaalzone. Een vitale stad, een belangrijk thema in Utrecht, vraagt ook om herbestemming van bestaand vastgoed. Behoud van beeldbepalende gebouwen en zorgvuldig omgaan met de omgeving zijn daarin belangrijke speerpunten. BPD wil daar, als gebiedsontwikkelaar, ook aan bijdragen.

De gebouwen zijn tijdelijk in beheer gegeven bij LOU Oudenoord (Leegstand Oplossers Utrecht). LOU is een organisatie die leegstaande gebouwen tijdelijk op een creatieve manier invult met startende ondernemers, ateliers of een plek voor de buurt.

Office Value Fund  werd bij de verkoop vertegenwoordigd door Profound Asset Management.  

 

Reageer op dit artikel