nieuws

Deutsche AM berekent impact klimaatrisico’s op beleggingen

Beleggingen

Deutsche AM berekent impact klimaatrisico’s op beleggingen

Om inzicht te krijgen in de risico’s die beleggers lopen als gevolg van klimaatverandering, heeft Deutsche Asset Management samen met het Amerikaanse klimaatadviesbureau Four Twenty Seven een baanbrekende scoringsmethode ontwikkeld voor bedrijfsgebouwen.

Klimaatverandering heeft een steeds grotere impact op de continuïteit van ondernemingen.  Four Twenty Seven bracht de exacte locaties van ruim 1 miljoen bedrijfsgebouwen in kaart en heeft daarop wetenschappelijke klimaatmodellen losgelaten. Zo wordt berekend hoe groot de kans is dat deze plekken getroffen worden door rampen als cyclonen, hittegolven en overstromingen.

Het is volgens de initiatiefnemers voor het eerst dat specifiek voor beleggingsdoeleinden de fysieke blootstelling van bedrijven aan klimaatrisico’s kan worden berekend. Deutsche AM integreert deze nieuwe methodiek in de ontwikkeling van nieuwe producten. Daarnaast zal worden gemeten welke gevolgen natuurgeweld heeft voor bedrijven in de bestaande portefeuille van Deutsche AM.

De ‘physical climate risk equity score’ van een bedrijf wordt bepaald aan de hand van locatie, bedrijfsactiviteiten en de kwetsbaarheid van de onderneming voor klimaatrampen. De business impact wordt vervolgens gemeten vanuit een operationeel-, supply chain- en marktrisico perspectief. Deze data worden bijvoorbeeld gebruikt om te analyseren in welke mate offshore gas- en olie infrastructuur worden getroffen door de stijgende zeespiegel, hoe overstromingen supply chains kunnen verstoren en in hoeverre arbeidsproductiviteit in de landbouwsector en bouwnijverheid te lijden heeft onder extreme hitte.

‘De beschikbaarheid van deze nieuwe data over fysieke klimaatdreigingen is een belangrijke stap voorwaarts bij de aanpak van een serieus en toenemend risico voor beleggers. Klimaatrisico krijgt op dit moment terecht veel aandacht. Wij zijn dan ook van mening dat vermogensbeheerders bedrijven moeten aanmoedigen om te rapporteren over jaarlijks terugkerende en eenmalige klimaatrisico’s. Als vermogensbeheerder hebben wij immers de plicht om inzicht te verkrijgen in wat het toenemend aantal orkanen en hittegolven betekent voor waarderingen en beleggingsrendementen’, zegt Nicolas Moreau, hoofd van Deutsche Asset Management.

Hoewel geen enkele plek ter wereld gevrijwaard is van de risico’s die klimaatverandering met zich meebrengen, is Azië wel bijzonder kwetsbaar, blijkt uit het onderzoek. Vijf op de zes mensen die het hoogste klimaatrisico lopen, wonen in Azië. Alleen al in China worden 145 miljoen mensen bedreigd door de stijging van de zeespiegel.

De fysieke klimaatdreiging voor beleggingsportefeuilles en de nieuwe aanpak worden uiteengezet in het rapport van Four Twenty Seven en Deutsche AM dat is gepresenteerd bij de start van de klimaatconferentie COP23 in Bonn.

 

Reageer op dit artikel