nieuws

Corporate Places biedt circulair deelplatform met flexplekken

Beleggingen

Corporate Places is volgens oprichter Willem Hetebrij niet de zoveelste aanbieder van flexibele kantoorruimte. Zijn bedrijf tracht het leegstandsvraagstuk van corporate vastgoedeigenaren op ‘circulaire’ wijze op te lossen en tevens in hun groeiende behoefte aan flexplekken te voorzien.

Corporate Places biedt circulair deelplatform met flexplekken

Disruptief, reactiveren, rentmeesterschap en flexibiliteit. Het zijn de steekwoorden in de gedreven beschouwingen van Willem Hetebrij, eigenaar en oprichter van Corporate Places.  ‘Wij willen de disruptor in vastgoedland worden. Dat een gebruiker uitsluitend betaalt voor de kwaliteit die hij krijgt en alleen voor feitelijk gebruik, pay per use.’

Dat dit alles kan bewijst deze rasondernemer naar eigen zeggen sinds anderhalf jaar in een voormalig half leegstaand pand van drinkwaterbedrijf Vitens op bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht, pal naast de A2. De eerste en tot dusverre enige vestiging van Corporate Places betaalt daar een puur omzet gerelateerde huur. Zelf spreekt Hetebrij van een ‘fee’. Hoe hoog die fee is, laat hij in het midden, maar volgens hem genereert de gebouweigenaar inmiddels al ‘beduidend meer’ inkomsten uit de 2.500 m2 die Corporate Places faciliteert, dan dat via een reguliere huurovereenkomst het geval zou zijn. ‘Sinds de zomer zitten we op bezettingsgraad van bijna 50 procent, boven de 50 procent beginnen wij te lachen’,  spreekt hij vergenoegd.

Opportunityfonds APF I

Eigenaar van het negen verdiepingen tellende pand aan de Reactorweg 47 is sinds maart van dit jaar Opportunityfonds APF I. Dit beleggingsvehikel, waarin een select aantal  particuliere investeerders participeert, kent een beleggingshorizon van drie tot vijf  jaar. Het geprognosticeerde rendement dat de Amsterdamse vastgoedvermogensbeheerder hen voorspiegelt  bedraagt volgens de website van APF International maar liefst 20,1 procent, na belastingen wel te verstaan.

Het Opportunityfond verwierf het 10.000 m2 omvattende hoofdgebouw met twee bijgebouwen van 3.500 m2 een half jaar geleden voor 7 miljoen euro van Vitens, zo blijkt uit het Kadaster.

Waardestijging

Corporate Places  heeft naar eigen zeggen een cruciale rol gespeeld bij de ‘activering’ en de daaruit voortvloeiende waardestijging van het hoofdgebouw, dat al geruime tijd half leegstond en dat Vitens niet kwijt raakte. Totdat Corporate Places in het voorjaar van 2016 introk in de plint van het hoofdgebouw en op de achtste verdieping, waar zich thans een fullservice vergadercentrum bevindt met een auditorium voor zestig personen en een diversiteit aan vergaderunits. Tot de faciliteiten op de begane grond behoren een werkcafé met ‘aanlandplekken’, een boardroom, een Grab-to-Go shop (een winkel met gezonde voeding) en receptiefaciliteiten. Diverse deskplekken en dedicated offices tot 20 m2 worden op de vijfde etage aangeboden. Grote troef vormt volgens Hetebrij ook het sterk beveiligde netwerk van Uniscape, dat voldoet aan de hoogste standaarden die corporates stellen.

In het hoofdgebouw staat nu nog 1.500 m2 leeg. Vitens huurt zelf 2.000 m2 en Randstad Groep Nederland (Yacht) 2.500 m2. Deze partijen maken ook frequent gebruik van de vergaderfaciliteiten die Coporate Places op basis van pay per use biedt. Verder zijn alle werknemers welkom van bedrijven die aangesloten zijn bij Creme Nederland en hun lidmaatschap activere. Samen met zijn Director Operations Marianne Groenendal wil Hetebrij in deze ‘members only conscious trendy werkomgeving’ met alle betrokkenen de ‘circulaire levensstijl succesvol’ neerzetten.

Oprichter Creme

Hetebrij is in de corporate vastgoedwereld vooral bekend als voormalig voorzitter en oud-bestuurslid van Creme Nederland, een vereniging van corporate real estate managers, die als tegenhanger fungeert van de wereldwijde netwerkorganisatie CoreNet. Creme Nederland is een nationale club, hoewel de toevoeging ‘Nederland’ wellicht anders doet vermoeden. De vereniging werd in 2003 door onder andere Hetebrij opgestart en in 2005 officieel opgericht. De organisatie telt inmiddels meer dan honderd aangesloten bedrijven, waaronder de boegbeelden van het bedrijfsleven zoals Shell, Philips, ASML, DSM, ING en ABN Amro.

Verschil met CoreNet is onder andere dat Creme Nederland wel aan harde belangenbehartiging doet. Ook mogen uitsluitend eindgebruikers lid zijn van Creme Nederland. Dus geen adviseurs en andere dienstverleners, waaruit een flink deel van het CoreNet ledenbestand bestaat. Dat laatste geldt niet voor Hetebrij.

Toen hij in 2008 de overstap maakte van vervoersbedrijf Connexxion naar vastgoedbeheerder Actys (het huidige Bilfinger), legde Hetebrij wel de voorzittershamer neer maar bleef naar eigen zeggen op verzoek van de leden aan als lid van het bestuur. Ook toen hij anderhalf jaar later zijn eigen vastgoedadviesbureau The Support Factory begon voor strategische analyse voor eindgebruikers bleef hij gewoon als bestuurslid aan. Sedert enige tijd is hij geen bestuurslid meer omdat hij zijn maximale bestuurstermijn van drie maal drie jaar had uitgediend. Thans gaat deze vastgoedadviseur als eerste erelid van Creme Nederland door het leven.  Zelf ziet hij geen kwaad in deze uitzonderingspositie, praat er in alle openheid over.

Alleen Creme-leden

Bij Corporate Places zijn, zoals gezegd, uitsluitend Creme-leden welkom. Naar schatting van de ‘founder’ van beide organisaties is de doelgroep van circa 700.000 werknemers die bij de Creme-corporates in dienst zijn, plus de bijbehorende ‘flexibele schil’, groot genoeg voor een landelijk netwerk van tien Corporate Places.

Over het ontstaan van Corporate Places zegt wervend in zijn bedrijfsorgaan Corporate Places Daily ‘vanuit Creme Nederland werd mij in 2011 gevraagd met een oplossing voor leegstand in hun bedrijfspanden en tegemoet te komen aan de behoefte flexibele werkwerkomgevingen en werkvormen te creëren met behoud van corporate identity. Zo ontstond het idee om een corporate marktplaats op te zetten. Corporate Places faciliteert en managet vraag  en aanbod in een uniek members only-mobiliteitsconcept.

Nieuwe vestigingen

Corporate Places heeft al een aantal geschikte panden op het oog voor mogelijke nieuwe vestigingen onder andere in Amersfoort, Eindhoven, Zwolle en Den Bosch. Interessant zijn vooral de snelweglocaties aan de toegangswegen naar de Randstad, zoals de A1, de A2, maar ook bijvoorbeeld de A28, met voldoende parkeergelegenheid. ‘Corporates hebben heel veel medewerkers op de weg, maar ook veel mensen uit de flexibele schil, die moeten ergens op een centraal punt kunnen vergaderen of aanlanden om individueel te werken. In die behoefte voorzien wij.’

Om pragmatische redenen heeft Hetebrij een sterke voorkeur voor het activeren van (half) leegstaande panden die corporates in eigendom hebben boven huurpanden. ‘Vaak is het zo bovendien dat die panden al vrijwel afgeschreven zijn en er ook geen of nauwelijks financiering meer op zit, licht hij toe. ‘Dat maakt het gemakkelijker om een deel aan ons ter beschikking op basis van een omzet gerelateerde fee.’

Grootste hobbel

Grootste hobbel in zijn zoektocht naar geschikte locaties is corporates ervan te overtuigen dat de cost voor de baet gaet. Dat er eerst geïnvesteerd moet worden in de activering van een meestal vrijwel afschreven pand, om het vervolgens geschikt te maken voor de vestiging van een Corporate Places. In Utrecht investeerde Vitens zo’n 150.000 euro. ‘Wij investeren zelf alleen in de roerende zaken, maar alles is weer herbruikbaar voor een ander pand.’

Tot slot, fungeert Corporate Places in wezen niet gewoon als een veredelde anti-kraakwacht? ‘Nee, zolang wij echt waarde toevoegen, zal de eigenaar geen behoefte hebben om een huurder te zoeken.’

Dit artikel is gepubliceerd in het novembernummer 2017 van Vastgoedmarkt

Reageer op dit artikel