nieuws

Savills: belegging in studentenwoningen zet record

Beleggingen

Het wereldwijde beleggingsvolume in institutionele studentenhuisvesting brak in 2016 records. Een hoogte van 16,45 miljard dollar werd bereikt, waarmee het volgens internationaal vastgoedadviseur Savills de piek van 15,6 miljard dollar in 2015 overtrof.

Savills: belegging in studentenwoningen zet record

Volgens Savills nam het beleggingsvolume, gemeten in dollars, in 2016 wereldwijd met 5,4 procent toe en was het daarmee dubbel zo hoog als in 2014. Beleggers waren vooral geïnteresseerd in de VS en het VK. Dat zijn wereldwijd de meest volwassen markten, waar zich het leeuwendeel van de institutionele studentenhuisvesting bevindt waarin kan worden belegd. In 2016 bedroegen de beleggingen in de VS 9,82 miljard dollar tegen 5,96 miljard dollar in 2015, een toename van 65 procent en voor de VS een nieuw record. In het VK bedroegen de beleggingen 3,84 miljard dollar, na het recordbedrag van 7,24 miljard dollar in 2015 het op een na hoogste bedrag ooit.

Verhoudingsgewijs was de groei van het beleggingsvolume in 2016 volgens Savills het grootste in de West-Europese landen. In Frankrijk stegen de beleggingen in studentenhuisvesting met 245 procent (van 49 miljoen euro in 2015 naar 169 miljoen euro in 2016) en met 380 procent in Duitsland (van 154 miljoen euro in 2015 naar 741 miljoen euro in 2016). Het jaarlijkse beleggingsvolume in studentenhuisvesting zal volgens Savills naar verwachting eind 2017 voor de eerste keer de grens van 1 miljard euro overschrijden. In de eerste zes maanden van 2017 steeg het beleggingsvolume in de West-Europese landen al met gemiddeld 26 procent.

Spanje, Polen, Hongarije, Portugal en Tsjechië worden ook interessant, omdat er in deze markten met relatief weinig aanbod steeds meer nieuwe studentenhuisvestingontwikkelingen worden opgeleverd. Daarmee worden de mogelijkheden om in deze landen te beleggen groter. In september 2017 kocht AXA Investment Managers Real Assets, in een joint venture met Amerikaanse residentiële belegger Greystar en een Nederlandse institutionele belegger, de grootste studentenhuisvestingportefeuille van Spanje aan; bestaande uit 37 complexen.

Eenderde transacties is grensoverschrijdend

Volgens Savills was 37 procent van alle studentenhuisvesting transacties in 2016 grensoverschrijdend. Dat is meer dan in de kantoren- en Retail sector (respectievelijk 34 procent en 29 procent). In de VS bedroeg het aandeel van internationale beleggers in studentenhuisvesting in 2016 39 procent. In 2015 was dat nog slechts 1 procent.

Savills zegt dat dit gedeeltelijk een gevolg is van het feit dat het profiel van de belegger in studentenhuisvesting verandert. Eerst waren de beleggers overwegend staatsinvesteringsfondsen en particuliere beleggers, maar nu is daar een toenemend aantal instituties, pensioenfondsen en verzekeraars bijgekomen, die in verschillende landen beleggen om tot schaalvergroting te komen. Volgens Savills is men er nu wel van overtuigd dat internationale studentenhuisvesting een volwassen beleggingscategorie is die binnen de residentiële sector een veilige inkomensstroom oplevert en die een manier vormt om toegang te krijgen tot andere residentiële subsectoren, zoals de vrije huursector en ouderenhuisvesting.

BAR is hoger dan in andere sectoren

De bruto aanvangsrendementen (BAR) van studentenhuisvesting zijn momenteel hoger dan in veel andere sectoren, waarbij de VS opvalt door het hoge rendement voor zo’n volwassen markt, aldus Savills. De internationale vastgoedadviseur voorspelt dat de rendementen door de toenemende institutionele betrokkenheid, toenemende volwassenheid van de sector en een lagere risico-inschatting mogelijk op een hoger niveau terecht zullen komen. Volgens de adviseur zijn er in Australië en Spanje in de komende jaren factoren die voor een neerwaartse verschuiving van het rendement kunnen zorgen. Afhankelijk van de ruimte die er in de belangrijkste universiteitssteden voor huurverhogingen is, zou dat ook in Duitsland, het VK en Frankrijk kunnen gebeuren.

Directeur Residential Capital markets Marcus Roberts bij Savills beveelt studentenwoningen als belegging aan om de anticyclische eigenschappen. ‘Dat blijkt onder andere uit de populariteit ervan bij inkomstenfondsen. We zijn momenteel betrokken bij een mix van beleggingen in ontwikkelingen en handel in de EU met een bruto ontwikkelingswaarde van meer dan 1 miljard euro, en verwachten grotere internationale investeringen in de VS en mogelijk verdere consolidatie in het VK, waarbij het zwakke pond voordelig is voor internationale kopers. Het wereldwijde rendement op portefeuilles in deze sector zou hoog moeten blijven, want de volumes verschuiven naar een hoger aandeel van hoogrenderende nieuwe en groeiende markten. Nieuw vastgoed dat op dit moment in Europa en Australië wordt ontwikkeld, biedt in de toekomst ook nieuwe kansen voor institutionele beleggers, hoewel beleggers wel moeten letten op de plaatselijke verhouding tussen vraag en aanbod.’

Studentenaantallen blijven groeien

Associate directeur Paul Tostevin van Savills World Research beoordeelt de markt voor studentenwoningen op wereldwijde schaal als kerngezond. ‘De studentenaantallen groeien verder in Frankrijk, Duitsland, Nederland en Australië, op de meeste grote markten zijn strategieën gericht op internationalisering van het hoger onderwijs, en de aantrekkelijkheid van de sector in het VK en de VS is ondanks de politieke onzekerheid overeind gebleven. In veel landen wordt er nog steeds weinig studentenhuisvesting aangeboden, dus er zijn talrijke kansen voor internationale aanbieders om hun expertise op nieuwe markten in te zetten.’

> Lees dit artikel online voor een overzicht van de mondiale beleggingen in studentenhuisvesting en een overzicht van de yields ten opzichte van andere sectoren.

Foto's

Reageer op dit artikel