nieuws

Europees hypotheekvolume blijft dalen

Beleggingen

In de eerste zes maanden van dit jaar werd voor een bedrag van 116,9 miljard euro aan vreemd vermogen in Europees vastgoed gestoken, 10 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2016.

Europees hypotheekvolume blijft dalen
OVG verkoopt Valley Zuidas aan RJB Group

Dat blijkt uit de op 4 oktober gepubliceerde Property Lending Barometer 2017 van KPMG. In het onderzoek van KPMG is te lezen dat de investeringen in vastgoed door banken in Europa voor het tweede opeenvolgende jaar zijn gedaald. ‘Vooral de politieke en de macro-economische onzekerheid lijkt nog steeds een rol van betekenis te spelen’, constateert Frank Mulders van KPMG Real Estate Advisory.

Van het bedrag dat in de eerste zes maanden van dit jaar in Europees onroerend goed geïnvesteerd werd, ging iets meer dan de helft naar vastgoed in Duitsland (27 procent) en het Verenigd Koninkrijk (24 procent). Vergeleken met vorig jaar daalden in de investeringen in Brits vastgoed met 16 procent en namen de investeringen in Duits onroerend goed met 30 procent toe. Ook Spanje zag de investeringen aanzienlijk groeien, met ruim 40 procent tot ruim 8,1 miljard euro.

Net als vorig jaar kwam 6 procent van alle investeringen terecht bij Nederlands vastgoed. Andere belangrijke markten, zoals Frankrijk, Italië en Zweden zagen de investeringen aanzienlijk dalen. In lijn met de investeringsvolumes verwachten Nederlandse banken dat het totale financieringsvolume gerelateerd aan vastgoed de komende achttien maanden zal toenemen.

De helft van de onderzochte banken geeft echter aan dat hun eigen portefeuille naar verwachting zal krimpen. Mulders: ‘In combinatie met de positieve vooruitzichten, biedt de verwachte groei kansen voor nieuwe financiers om de Nederlandse markt te betreden. Het speelveld van vastgoedfinanciers is in Nederland immers momenteel relatief beperkt.’

Reageer op dit artikel