nieuws

‘Minder investeringsruimte door lage huurgroei’

Beleggingen

‘Minder investeringsruimte door lage huurgroei’
Marnix Norder Aedes

Woningcorporaties laten hun huren bewust niet te hard stijgen, omdat ze bang zijn dat hun huurders betalingsproblemen krijgen. Hierdoor is wel minder financiële ruimte voor investeringen in nieuwbouw en verduurzaming.

Dat zegt voorzitter Marnix Norder van corporatiekoepel Aedes. De huren van sociale huurwoningen stegen per 1 juli gemiddeld met 1,1 procent, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 7 september. Vorig jaar was dit nog 1,6 procent. In de eerste jaren na invoering van de inkomensafhankelijke huurstijging in 2013 en 2014 lag de verhoging nog boven de 3 procent. De huidige lage huurgroei komt mede door het gewijzigde huurbeleid. De totale huurinkomsten van een corporatie mogen over 2017 hooguit met 1,3 procent toenemen.

In de vrijehuursector geldt geen maximering. Hier is de stijging dit jaar gemiddeld 2,5 procent. Volgens de woningcorporaties zal het ook de komende jaren noodzakelijk zijn om de huren niet te hard te laten toenemen. De verhuurdersheffing leidt echter onvermijdelijk tot hogere huren, stelt Norder. Verhuurders van meer dan tien woningen betalen dit jaar samen 1,7 miljard euro verhuurdersheffing aan de overheid.

Uit de CBS-cijfers blijkt dat de prijzen voor alle huurwoningen, dus ook in de geliberaliseerde sector, in juli gemiddeld 1,6 procent hoger lagen dan in juli 2016. Daarmee was de huurstijging het laagst sinds 2010. De Woonbond vindt het goed dat de huren dit jaar minder hard stijgen, maar ziet dat de huren nog steeds veel harder stijgen dan de inflatie en vindt dat er meer moet gebeuren om huren weer betaalbaar te krijgen. Deze kabinetsperiode stegen de huren circa 10 procent boven de inflatie. Veel huurders kunnen de huur amper opbrengen.

‘Huurders hebben de huren de afgelopen jaren fors zien stijgen terwijl hun besteedbaar inkomen juist afnam’, stelt Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Een komend kabinet moet er echt voor zorgen dat huren weer betaalbaar wordt. Dat kan ook, door de belasting die verhuurders over sociale huurwoningen moeten betalen af te schaffen. Dit wordt weer doorgerekend aan de huurder en heeft geleid tot een huurexplosie’, stelt ook hij.

Reageer op dit artikel