nieuws

Zakelijke relatie Klaas Hummel en erven Endstra beëindigd

Beleggingen

Ondernemer Klaas Hummel en de erven Endstra hebben geen zakelijke relatie meer. Partijen hebben daartoe een vaststellingsovereenkomst gesloten.

Zakelijke relatie Klaas Hummel en erven Endstra beëindigd

Dat melden zij in een gezamenlijk persbericht.  Daarmee komt een einde aan een jarenlang slepend geschil over de vennootschap Museum Vastgoed Groep (MVG), een gezamenlijke vastgoedonderneming van Klaas Hummel en wijlen Willem Endstra. Sinds de dood van Willem Endstra in 2004 hebben Hummel en de erven Endstra meerdere pogingen gedaan om tot een oplossing te komen, maar partijen konden het daarover niet eens worden.

Klaas Hummel heeft met de in 2014 door de rechtbank aangestelde vereffenaar van de boedel, mr. Toni van Hees van advocatenkantoor Stibbe, overeenstemming bereikt en de gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Klaas Hummel neemt nu het belang van 50 procent van de erven Endstra over. Over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst en de overnamesom worden geen mededelingen gedaan. Door het bereiken van overeenstemming tussen partijen zal de procedure bij de Ondernemingskamer worden ingetrokken.

Reageer op dit artikel