nieuws

Estea Capital koopt 40 zorglocaties

Beleggingen

Woningcorporatie WoonFriesland verkoopt rond de 40 intramurale zorglocaties uit haar vastgoedportefeuille. De koper is Estea Capital Friesland, een deelneming bestaande uit Estea Capital, Driestar en WoonFriesland.

Dat melden de betrokken partijen in een gezamenlijk persbericht. Estea Capital vormt het dagelijks bestuur van het beleggingsvehikel. Het Edese bedrijf is gespecialiseerd in het beheer van zorgvastgoed.

WoonFriesland blijft de eerste twee jaar nog mede eigenaar om een zorgvuldige en goede overdracht mogelijk te maken. Mede met de opbrengsten én de al ingezette kwaliteitsverbeteringen kan de woningcorporatie de komende jaren circa 15.000 woningen verbeteren en verduurzamen. Daarnaast vindt er nieuwbouw plaats. Het verkopen van zorgvastgoed past bij de koers van WoonFriesland om zich toe te leggen op haar kerntaak: het verhuren van betaalbare woningen aan mensen met een smalle beurs.

Nadat betrokken gemeenten en Platform Huurders WoonFriesland voor de zomervakantie een positieve zienswijze  hebben afgegeven voor het initiatief tot verkoop, is WoonFriesland met de koper tot een akkoord gekomen. Nu de koper bekend is gaat WoonFriesland opnieuw met de gemeenten en Platform Huurders in gesprek en vraagt conform de procedure van het Ministerie de zienswijze op de koper aan. Als ook dit proces is afgerond zal toestemming voor de definitieve verkoop gevraagd worden bij de minister voor Wonen en Rijksdienst.
De zorglocaties zijn voor het merendeel verhuurd aan professionele zorgaanbieders. Ze zijn grotendeels in één portefeuille verkocht. De nieuwe eigenaar neemt de verhuur aan de zittende huurders over en committeert zich aan de geldende gedragscodes voor goed verhuurderschap.
WoonFriesland heeft alle zittende huurders aangeboden om hun locatie te kopen. Enkele huurders hebben daar gebruik van gemaakt. Dit betreft vijf panden. De verkoop daarvan is in een afrondende fas..

Estea Capital en WoonFriesland willen pas een nadere toelichting geven op de deal als de verkoop definitief  rond is. 

Reageer op dit artikel