nieuws

Grootste buitenlandse belegging in Nederland in 2015

Beleggingen

De afwikkeling had heel wat voeten in de aarde. Maar op 14 juli kon dan toch het transport plaatsvinden van de woningportefeuille van het Wooninvesteringsfonds (WIF) naar de Britse vastgoedbelegger Round Hill Capital.

De 3.800 corporatiewoningen die voor ruim 355 miljoen euro van eigenaar verwisselden vormt de grootste buitenlandse beleggingstransactie in Nederland van 2015. De verkoop werd aan de kant van het WIF begeleid door Capital Value, Van Doorne advocaten en Houthoff notarissen. Het is de grootste buitenlandse belegging in Nederland in 2015.

Het is het tweede jaar op rij dat een acquisitie van corporatiewoningen de grootste buitenlandse beleggingstransactie in Nederland vormt. In 2014 prijkte het Duitse beursfonds Patrizia op de eerste plaats met zijn aankoop van de Vestia-portefeuille voor 577 miljoen euro. Of dit patroon in 2016 wordt voortgezet, lijkt twijfelachtig. Vanwege de aantrekkende woningmarkt en hun betere financiële positie staan corporaties helemaal niet te trappelen om in één klap grote portefeuilles af te stoten aan private beleggers.

Het WIF is in 2005 opgericht met als doel woningen van corporaties aan te kopen en vervolgens later te verkopen. Het  is een zogenaamde toegelaten instelling. Door de dalende woningprijzen kwam het WIF een paar  jaar geleden zelf in de problemen. Door gewijzigd overheidsbeleid hebben corporaties bovendien tegenwoordig meerdere alternatieven om complexen te verkopen. Met deze verkoop is faillissement van het Wooninvesteringsfonds voorkomen. Het WIF kan zijn schulden aflossen en de leden/certificaathouders ontvangen een bedrag van 70 miljoen euro dat ten goede kan komen aan de volkshuisvesting in hun gemeenten.

De acquisitie werd door Round Hil Capital al in november vorig jaar aangekondigd.  De verkoop leidde tot fel verzet omdat gemeenten en corporaties de woningen wilden behouden voor de sociale sector. Vooral de Rotterdamse corporatie Woonbron leidde het verzet.

De verkoop kwam in gevaar doordat de prijs niet overeenkwam met overheidsregels. Verkoop van woningen aan anderen dan aan natuurlijke personen voor eigen bewoning is slechts toegestaan tegen een prijs van minimaal 90 procent van de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik. De leegwaarde van bovengenoemde woningen (inclusief overige eenheden) is vastgesteld op basis van gevalideerde taxaties en bedraagt 463.534.400,00 euro.

De verkoopprijs van de betreffende woningen (inclusief overige eenheden) bedroeg echter 355.032.887,00 euro, ofwel 85,1 procent van de waarde vrij van huur en gebruik. Minister Stef Blok (Wonen) verleende Round Hill ontheffing van het besluit Beheer sociale-huursector, omdat de woningen in verhuurde staat worden verkocht en er sprake was van een urgente financieringssituatie bij het WIF

Er kwam definitief witte rook voor de megadeal toen het WIF, Round Hill Capital, zes gemeenten, drie woningcorporaties en de Woonbond in juni overeenstemming bereikten. Het betreft een akkoord met de partijen die bezwaar hadden gemaakt tegen de verkoop. De betrokkenen hebben besloten om niet in beroep te gaan tegen het besluit van de minister om goedkeuring aan de verkoop te geven. WIF-bestuurder Michiel Faro stelde destijds in een toelichting  dat ‘door de bereidheid van de bezwaarmakende partijen en Round Hill om het gesprek aan te gaan en de constructieve houding van alle certificaathouders is het schijnbaar onmogelijke mogelijk geworden’.

‘Ten opzichte van de oorspronkelijke overeenkomst zijn een paar wijzigingen overeengekomen. Round Hill en de gemeenten hebben afgesproken dat inhoud wordt gegeven aan de dialoog over de volkshuisvestelijke invulling. In de gemeente Delft koopt Woonbron in plaats van Round Hill 55 woningen.

Round Hill Capital streeft naar een Nederlandse portefeuille van 20.000 woningen. Die omvang is nodig voor een stevige beheerorganisatie die de huurders gelukkig maakt en zo de kasstroom veilig stelt, zei CEO Michael Bickford in mei tegenover Vastgoedmarkt. Het bedrijf, dat een eigen vestiging heeft in Nederland, bezit hier thans 7.100 woningen. De eerste acquisitie vond in juni 2014 plaats en betrof  de aankoop van 1.534 woningen voor 180 miljoen euro van het CBRE Dutch Residential Fund.

Reageer op dit artikel