nieuws

Beheer vastgoedfonds vrijgesteld van btw

Beleggingen

Het Europese Hof van Justitie heeft op 9 december 2015 geoordeeld dat het beheer van een vastgoedfonds btw-vrijgesteld is, mits het vastgoedfonds onder overheidstoezicht staat.

Beheer vastgoedfonds vrijgesteld van btw

De vrijstelling is echter niet van toepassing op de feitelijke exploitatie van vastgoed (property management). Volgens Rendall Hofman, partner bij Crowe Horwath Foederer, maakt dit arrest een gedeeltelijk einde aan een discussie die sinds lange tijd speelt. Een aantal jaren geleden was al beslist dat de toepassing van de vrijstelling voor gemeenschappelijke beleggingsfondsen niet afhangt van de verrichter of de ontvanger van de dienst, maar dat deze afhankelijk is van de aard van de verrichte diensten. Ook was al geoordeeld dat werkzaamheden die kenmerkend en essentieel zijn voor het beheer eveneens onder de vrijstelling vallen.

Voor vastgoedfondsen bleef de vraag open staan of deze fondsen überhaupt onder het bereik van vrijstelling vallen vanwege de financiële achtergrond van deze vrijstelling. Vervolgvraag is dan of de vrijstelling ziet op alle elementen van het beheer of alleen op bepaalde onderdelen (fund-, asset- en/of propertymanagement). De belangrijkste vraag is dan of propertymanagement kenmerkend en essentieel is voor het beheer van het vastgoedfonds.

Het Hof concludeert nu dus dat het beheer van een vastgoedfonds onder de werking van de vrijstelling valt, mits dit onder bijzonder overheidstoezicht staat. Het is vervolgens aan de nationale rechter om te bepalen of dit het geval is. Met het in werking treden van de AIFM-richtlijn (juli 2013) zal overigens over het algemeen snel voldaan zijn aan de voorwaarde van overheidstoezicht.

De feitelijke exploitatie van vastgoed valt volgens het Hof niet onder de vrijstelling, aangezien deze activiteit niet specifiek is voor de activiteit van een gemeenschappelijk beleggingsfonds, maar inherent is aan elke soort van belegging. Deze activiteiten zijn dus wel aan de btw onderworpen. Volgens Hofman zal de vraag blijven bestaan wat de grenzen zijn van propertymanagement en bijvoorbeeld assetmanagement. Daarnaast is de vraag ook onbeantwoord hoe om te gaan met een pakket aan diensten. Dit zal de praktijk moeten uitwijzen en zal eventueel moeten worden afgestemd met de belastingdienst.

Reageer op dit artikel