nieuws

HSH Nordbank verkocht voor 57,6 miljoen euro Lips-vastgoed

Beleggingen

Het commercieel vastgoed dat M7 Real Estate heeft gekocht, is grotendeels afkomstig uit de portefeuille van de gefailleerde Lips Capital Group. Verkopers zijn financiers HSH Nordbank en – naar verluidt – Propertize.

HSH Nordbank verkocht voor 57,6 miljoen euro Lips-vastgoed

Een en ander blijkt uit cijfers van het Kadaster en heeft Vastgoedmarkt vernomen van bronnen. Op 9 november liet M7 Real Estate weten in drie afzonderlijke transacties voor 82 miljoen euro 42 vastgoedobjecten te hebben gekocht. Uit de akte van levering blijkt dat de curator in het faillissement van LCG Finance II en LCG Monumenten I 35 vastgoedobjecten heeft verkocht aan M7 European Real Estate Investment Partners Dutch Propco I. De verkoopsom bedraagt 57,647 miljoen euro.

LCG is de gefailleerde Lips Capital Group van de persoonlijk failliet verklaarde vastgoedbelegger en -ontwikkelaar Roger Lips. De curator heeft het vastgoed verkocht namens de financier van deze Lips-vehikels. Vastgoedmarkt heeft uit de markt vernomen dat het om de Duitse vastgoedfinancier HSH Nordbank gaat, zelf bijna ten onder gegaan aan slechte commerciële vastgoedleningen. De aan M7 verkochte HSH-leningenportefeuille – de zogeheten Spring-portefeuille – bevat in totaal 39 panden, waarvan vier panden nog niet zijn geleverd, blijkt uit gegevens in bezit van Vastgoedmarkt.

De totale portefeuille omvat ongeveer 115.000 m2 aan kantoren, bedrijfsruimte, winkelruimte, een aantal woningen en zelfs een benzinestation (in Winterswijk). Deze 39 panden zouden een jaarlijkse huuropbrengst van ongeveer 7,8 miljoen euro generen. De niet-geleverde panden bevinden zich aan Stratumsedijk 31 in Eindhoven (690 m2), De Maas 40 in Best (2.725 m2), en Luchthavenweg 1B (3.246 m2) en Luchthavenweg 45 (1.478 m2) in Eindhoven. Deze panden zouden in de boeken staan voor een kleine 2 miljoen euro, zodat de uiteindelijke koopsom nog op 59,5 miljoen euro kan uitkomen.

Grootste pand uit de portfolio is een ruim 10.200 m2 groot kantoor met bedrijfsruimte aan Ketelweg 20-14 in Papendrecht, dat volledig is verhuurd. Daarna volgt een 9.700 m2 groot kantoor aan Eemsgolaan 1-3 in Groningen, met TNO als hoofdhuurder en een leegstand van 30 procent. Het 6.900 m2 grote kantoor aan Langedreef 10 in Vianen met 31 procent leegstand maakt eveneens deel uit van de portefeuille. Dat geldt ook voor het 6.300 m2 grote logistieke complex met kantoorruimte aan Koningsbeltweg 52 in Almere. Volgens M7 is dit pand volledig verhuurd, terwijl het op de site van DTZ Zadelhoff in zijn geheel te huur wordt aangeboden.

Resteert nog vastgoed ter waarde van ongeveer 22,5 miljoen euro (82 miljoen minus 59,5 miljoen euro). De notaris heeft de akte van levering die hieraan ten grondslag ligt, nog niet gepasseerd. Volgens bronnen is het restant afkomstig van een winkelportefeuille van Lips Capital Group, die is gefinancierd door Propertize. Het zou gaan om GDV/PDV-locaties in het noorden van het land. Propertize geeft desgevraagd vooralsnog geen commentaar.

De betrokken vastgoedadviseurs onthouden zich eveneens van een inhoudelijke reactie. Savills laat weten de curator en HSH Nordbank bij deze belegging te hebben geadviseerd. M7 Real Estate werd bijgestaan door Ringstate uit Aalsmeer in collegiale samenwerking met DPM Group uit Naarden.

Reageer op dit artikel