nieuws

Beleggersvertrouwen vastgoedmarkt op recordhoogte

Beleggingen

Sinds 2007 meet DTZ Zadelhoff ieder kwartaal het beleggersvertrouwen in de ontwikkeling van de vastgoedmarkt. In het derde kwartaal van 2015 was het sentiment onder beleggers positiever dan ooit.

Beleggersvertrouwen vastgoedmarkt op recordhoogte

Binnen- en buitenlandse beleggers hebben veel interesse in de Nederlandse vastgoedmarkt en net als in 2014 ligt het investeringsvolume in 2015 op een zeer hoog niveau. Verwacht wordt dat ook het Europese investeringsvolume dit jaar op een nieuw record gaat uitkomen. Van alle Europese regio’s kende de Benelux de sterkste groei in investeringsvolume.

De toename van het geïnvesteerde volume gaat hand in hand met een groeiend vertrouwen onder beleggers in de vastgoedmarkt. Ieder kwartaal meet DTZ Zadelhoff het beleggersvertrouwen en deze indicator kwam in het derde kwartaal van dit jaar uit op de hoogste score ooit gemeten. “Feitelijk geeft dit weer dat circa 70 procent van de beleggers positief is over de ontwikkelingen op de Nederlandse vastgoedmarkt. Daarmee zijn beleggers zelfs positiever over de markt dan in 2007”, aldus Frans van Toor, als partner bij DTZ Zadelhoff verantwoordelijk voor Capital Markets.

Mede door de lage rentestand en de ontwikkelingen op de aandelenmarkten is vastgoed op dit moment een populair beleggingsproduct. De interesse in Europees commercieel vastgoed is dan ook zeer groot. 

Nederland volgt de Europese tendens. Het is de verwachting dat het geïnvesteerde volume in Nederlands commercieel vastgoed in 2015 het record van 2007 nadert. In de eerste drie kwartalen in 2015 is 7,1 miljard euro geïnvesteerd, wat net boven het volume van dezelfde periode in 2014 ligt. Alleen in de eerste drie kwartalen van 2007 lag het investeringsvolume hoger. Wanneer een aantal grote transacties die momenteel boven de markt hangen doorgang vindt, kan ook in Nederland het record worden gebroken. De investeringsdruk die veel beleggers voelen, het feit dat vastgoed aantrekkelijk is geprijsd en de gunstige financieringsvoorwaarden zorgen voor veel interesse in Nederlands vastgoed.

Uit het onderzoek van DTZ Zadelhoff naar het beleggersvertrouwen blijkt dat ongeveer 60 procent van de beleggers het gebrek aan geschikte beleggingsproducten als een potentieel risico identificeert. Eveneens 60 procent van de beleggers verwacht dat de aanvangsrendementen het komende kwartaal verder zullen verscherpen. De huidige risicoschatting lijkt sterk op die in 2007. Nu de economie weer groeit en het sentiment positief is, worden vooral risico’s die direct verband houden met de beleggingsmarkt geïdentificeerd.

De ontwikkelingen op de gebruikersmarkt worden minder als een risico gezien. Toch is van herstel op deze gebruikersmarkten vooralsnog nauwelijks sprake. De opname van kantoorruimte zal in 2015 weliswaar 3 procent hoger uitkomen dan in 2014, maar dat komt niet in de buurt van het opnameniveau van voor de economische recessie. De winkelmarkt heeft te kampen met meer leegstand en met uitzondering van sommige A-locaties is van een toenemende vraag geen sprake. De vraag naar hoogwaardig logistiek vastgoed neemt wel toe.

Reageer op dit artikel