nieuws

Nieuwe aandeelhouders bij Altera Vastgoed

Beleggingen

Altera Vastgoed heeft per 1 oktober twee pensioenfondsen als nieuwe aandeelhouders verwelkomd.

Een pensioenfonds treedt toe met 10 miljoen euro, gelijkelijk te verdelen over de sectoren winkels en woningen. Het andere pensioenfonds treedt toe met een beleggingswens van 32 miljoen euro in de sector woningen. Daarmee bedraagt de combinatie van toetredingwensen in woningen van bestaande en nieuwe aandeelhouders per 1 oktober 83 miljoen euro. De pijplijn van te beginnen en in aanbouw zijnde woningprojecten bedraagt 118,5 miljoen euro. In de sector winkels traden nieuwe en bestaande aandeelhouders toe met 39 miljoen euro.

Reageer op dit artikel